Boost uw digitale transformatie

Organisaties móeten aan de slag met digitale transformatie, dat heeft 2020 nog duidelijker gemaakt. Markten zijn volop in beweging, technologische mogelijkheden en compliance-vereisten zijn groter dan ooit.

Het is voor organisaties essentieel dat zij zichzelf voortdurend blijven vernieuwen. Het uitvoeren van een eenmaal gekozen strategie is al lang niet meer voldoende; continue adoptie van innovatie is noodzakelijk om te kunnen overleven.

Opkomende technologieën zoals artificial intelligence, internet of things en robotica kunnen worden ingezet door uw organisatie maar ook door uw concurrenten. Tegelijkertijd blijkt de praktijk weerbarstig: succesvol digitaal transformeren is voor veel organisaties nog altijd een grote uitdaging.

Hoe maakt u de juiste keuzes uit de verschillende veranderopties en hoe voert u deze vervolgens succesvol door? Welke kansen gaat u benutten in termen van marktbenadering, businessmodellen, efficiëntieverbeteringen en technologie? En hoe moet u digitale innovatie organiseren?

In dit webinar bespreken digitale transformatie experts Marc Beijen, Frank Harmsen en Jaring Hiemstra de complexiteit die gepaard gaat met digitale transformaties en geven zij handvaten om deze hanteerbaar en succesvol te maken.

Registreer nu

Datum, tijd en programma

Datum en tijdstip

Datum: donderdag 4 maart 2021
Tijd: 15:00 – 16:15 uur

Programma

15.00u Welkomstwoord door Niels Schallenberg
15.10u Boekintroductie ‘Succesvol digitaal transformeren; een survival guide voor managers en bestuurders’ - Marc Beijen
15.30u Digitale transformatie in de praktijk van de publieke sector: technologieën en voorbeelden - Jaring Hiemstra
15.45u Is kennis macht? Over het organiseren van digitale innovatie - Frank Harmsen
16.00u Ruimte voor vragen en discussie
16.15u Einde

Voor wie is dit webinar?

Deze online sessie is relevant voor managers, bestuurders en alle betrokken professionals die zich bezighouden met de besturing of inhoudelijke uitwerking van digitale transformatie binnen een organisatie.

Kunt u er niet bij zijn donderdag de 4e? Meld u toch aan, dan sturen we u na afloop een opname van het webinar.

Mark Beijen

Over Marc Beijen

Marc Beijen is oprichter en partner van Adviesgroep Novius, sinds eind 2020 onderdeel van Royal HaskoningDHV Digital. Hij is auteur van diverse boeken en publicaties op het gebied van strategie, business informatieplanning en informatiemanagement.

Onlangs is zijn nieuwe boek ‘Succesvol digitaal transformeren’ op de markt gekomen. Tevens is hij de grondlegger van het ‘Business Transformation Framework’, dat inmiddels door vele organisaties in bedrijfsleven en overheid als standaard wordt gebruikt voor de vertaling van de business-strategie naar de tactische veranderkalender.

Over Jaring Hiemstra

Jaring Hiemstra is oprichter van het data science-bedrijf Ynformed dat sinds augustus 2018 is overgenomen door Royal HaskoningDHV. Als strategisch adviseur bij Royal HaskoningDHV Digital richt Jaring zich op het toepassen van nieuwe technologie en data science binnen de publieke sector en adviseert hij organisaties over hun digitale transformatiestrategie.

Over Frank Harmsen

Frank Harmsen is bijzonder hoogleraar op het gebied van Digital Transformation. Zijn expertisegebieden zijn onder meer Enterprise Architecture & Transformation, Kennismanagement en Verandermanagement. Hij doet onderzoek in deze domeinen en geeft geregeld college hierover. Daarnaast is hij organisatieadviseur en managing partner van een adviesbureau.