Naar een duurzame en slimme toekomst

Of u nu goederenstromen in een haven optimaliseert, bezig bent in de energietransitie of technologie gebruikt om realtime inzichten uit data te krijgen – uw activiteiten slimmer en efficiënter maken draagt ook bij aan een betere wereld. 

Op weg naar net zero
 • toekomstbestendig

  Toekomstbestendig vastgoed

  Toekomstbestendige omgevingen kunnen flexibel meebewegen met een veranderende organisatie en samenleving. Dit is belangrijk, omdat gebouwen kapitaalintensief zijn en vaak een lange levensduur hebben.
 • Duurzaamheid

  Naar een circulaire economie 

  De business case voor de circulaire economie is ijzersterk. De invoer van primaire grondstoffen kan met 25% omlaag en de CO2-uitstoot met 10%*. Het levert de Nederlandse economie €7 miljard en 50.000 banen op. Er zijn dan ook al veel circulaire initiatieven in gang gezet – van afvalvrij produceren, het delen van producten, hergebruiken van grondstoffen, tot circulair inkopen. Maar er is veel meer nodig én mogelijk.
 • Duurzaamheid

  Duurzame gebouwen

  Een duurzaam gebouw belast het milieu minimaal met CO2-emissies en is goed voor het welzijn van de gebruikers. Het gebouw draagt bij aan de biodiversiteit in de omgeving en is voorbereid op extremere weersomstandigheden die worden veroorzaakt door de opwarming van de aarde.
 • Duurzaamheid

  De toekomst van water

  Oplossingen voor de watertransitie vanuit één enkele discipline liggen achter ons. Alleen door collectief brancheoverschrijdend informatie en watertechnologieën te integreren, kunnen we vele uitdagingen aan. Voor nu en in de toekomst.
 • Omgevingswet | Royal HaskoningDHV

  Toekomstbestendig

  De Omgevingswet

  Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt en moderniseert alle wetten voor de fysieke leefomgeving. Wat betekent dit voor bedrijven en overheden, en hoe zet u deze wet in om uw doelen te bereiken?
 • Toekomstbestendig

  Gezonde en toekomstbestendige stad

  Een klimaatbestendige stad zonder onnodige geluidshinder mét een goede luchtkwaliteit. Dat is een gezonde stad; een aantrekkelijke stad voor uw inwoners en bedrijven. Royal HaskoningDHV helpt u met het realiseren van zo’n gezonde stad.
 • Klimaatadaptie | Royal HaskoningDHV

  Toekomstbestendig

  Klimaatadaptatief inrichten

  Hoe kunnen we in de toekomst prettig met elkaar wonen, werken en leven ondanks het veranderende klimaat? De oplossing begint op de eerste plaats met een integrale aanpak, waarbij gedeeld eigenaarschap centraal staat. Het klimaatadaptief inrichten van de omgeving is immers niet enkel een taak van de overheid; circa twee derde van de ruimte is in handen van particulieren. Om dit proces optimaal te begeleiden, heeft Royal HaskoningDHV een strategie ontwikkeld.
 • Toekomstbestendig

  Mobiliteitstransitie

  De behoefte aan mobiliteit groeit, maar minstens zo belangrijk is dat de vraag fors verandert. We willen slimmer en flexibeler reizen, delen meer en hechten minder aan bezit. De mobiliteit van de toekomst verlangt daarom een nieuw evenwicht.
 • Toekomstbestendig

  Optimalisering van mensenstromen

  De groei van bezoekers en bewoners in steden verhoogt de druk op veilige en comfortabele doorstroom van voetgangers. Crowd management is daarom essentieel voor een bereikbare, toegankelijke en leefbare stad.
 • Digitale transformatie

  Digital rail

  Dankzij digitale technologie kunnen we de transitie naar de volgende generatie van mobiliteit maken. Het zal de doelmatigheid, de prestaties en de duurzaamheid van de railsector verhogen. Met onze digitale railoplossingen kunnen onze klanten tijd en middelen optimaal benutten. Het primaire doel: een betrouwbaar, veilig en comfortabel aanbod aan de reizigers.

Over ons

Ik wil meer weten over Royal HaskoningDHV

Lees meer

Watertransitie | Royal HaskoningDHV
Watertransitie | Royal HaskoningDHV

Onze diensten

Ik ben op zoek naar oplossingen voor mijn bedrijf of organisatie

Lees meer

Werken bij

Ik ben op zoek naar een baan bij Royal HaskoningDHV

Lees meer