In het landelijke Klimaatakkoord is afgesproken dat 30 tot 40 middelgrote steden, waaronder Zwolle, in 2025 zero emissie zones hebben ingevoerd. De bevoorrading in deze steden gebeurt dan alleen nog door middel van duurzame mobiliteit, zoals waterstof- en elektrische voertuigen of per fiets.

Er zijn in de Zwolse binnenstad al diverse initiatieven voor de thuisbezorging van boodschappen, slimme bevoorrading van horeca en pakketkluizen. Ook werken vervoerders, ondernemers en fietskoeriers samen bij het afleveren van bestellingen en vracht.

Breed draagvlak voor zero emissie zone

De afgelopen tijd is met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen in de binnenstad verkend wat daarvoor nodig is. Wethouder William Dogger: “Er is breed draagvlak om toe te werken naar een emissievrije zone in het gebied binnen de grachten. Je moet zoiets uiteraard ruim van tevoren aankondigen, zodat transporteurs en leveranciers genoeg tijd hebben om zich voor te bereiden en hun bestel- en vrachtwagens de komende jaren kunnen vervangen door schonere voertuigen. Daarom spreken wij nu al de intentie uit om de binnenstad in 2025 aan te wijzen als emissievrije zone en zo de gewenste duidelijkheid te creëren.”

Zero emissie stadslogistiek

Royal HaskoningDHV heeft de gemeente begeleid om te komen tot de zero emissie zone. Hierdoor is in Zwolle een duidelijke stap gezet dit jaar. De gesprekken met betrokkenen hebben geleid tot een gedragen voorstel waar wethouders en raad unaniem achter staan. Met de energie en het draagvlak van dit moment worden nu samen met alle betrokkenen stappen gezet richting zero emissie stadslogistiek in Zwolle.

“Onze aanpak is gericht op het creëren van een enthousiaste coalitie, bestuurlijk en politiek commitment en focus op concreet resultaat.”
Erik Regterschot, projectmanager zero emissie zones

Naast Zwolle hebben wij ook Amsterdam, Haarlem, Groningen, Assen, Leiden en Utrecht begeleid in soortgelijke trajecten. In al deze steden ligt inmiddels een bestuurlijk besluit tot invoering van de zone in 2025. Ook in andere gemeenten zijn wij bezig met concrete stappen richting zero emissie stadslogistiek. Zo zijn wij nauw betrokken bij onder andere Enschede, Almelo, Hengelo, Emmen, Leeuwarden, Alkmaar, Hoorn, Zaanstad en Dordrecht en in breder verband in de stedelijke regio’s Twente en Amsterdam.