Wij hebben deze herontwikkeling mogelijk kunnen maken door het versterken van de aanwezige draagkracht van het bestaand gebouw te combineren met een ultra lichte bouwmethode. Het lichte woongebouw heeft een massa die maar een vijfde is van de gemiddelde massa van een gebouw van dergelijke omvang.

Die lage massa stelde extra eisen aan geluidsisolatie en trillingsniveau. Door modelleringen en metingen in proefwoningen is het comfort niveau van de woningen tot het gewenste resultaat gebracht, passend bij wat je voor topklasse nieuwbouw appartementen mag verwachten. De geluidisolatie (zeer belangrijke comfortfactor) was zelfs ruim hoger dan de gestelde minimum eisen.

De lichte opbouw (staalskelet met houten vloeren en gevels) creëerde een hoge mate van flexibiliteit. Zelfs tot laat in de afbouw was het splitsen en samenvoegen van woningen mogelijk met relatief eenvoudige ingrepen. Hierdoor kon snel ingespeeld worden op specifieke wensen van bewoners en wordt een grotere doelgroep bereikt.

Behoud van het bestaande gebouw betekende ook dat sloop en afvoer van 15.000 ton beton vanuit het centrum van de stad niet nodig was, evenals het weer terugbrengen van eenzelfde volume nieuw materiaal. De binnenstad blijft 3 maanden sloopwerk, een hoop herrie en stof evenals 750 vrachtwagenritten met puin bespaard.

De Karel Doorman laat zien dat innovatie en duurzaamheid in de bouw economisch haalbaar zijn, ook in moeilijke tijden.

Karel Doorman combineert stedelijke verdichting met behoud van een monument | Royal HaskoningDHV

© Ossip Van Duivenbode