Bent u al voorbereid op het zorggebouw van de toekomst?

Het zorglandschap 2030

Benieuwd naar het rapport 'De transitie naar het zorglandschap van 2030'?

Rapport aanvragen

Gezonde zorgomgeving

Met goed ontworpen zorghuisvesting zijn grote voordelen te behalen: het gebouw werkt gezondheidsbevorderend, waardoor patiënten sneller herstellen. En het zorgt voor een gebruiksvriendelijke en veilige werkomgeving voor medewerkers. Niet alleen verbetert de kwaliteit van leven van de gebruikers, het leidt ook tot flinke kostenbesparingen. Kortom, een toekomstgerichte zorgomgeving. 

Nieuwbouw sneller en datagedreven ontwerpen

Het ontwerpen en realiseren van een nieuwe zorginstelling is een lang en complex traject. Besluiten met veel impact op de bouw-en ontwerpkosten worden bij nieuwbouw vaak vooruitgeschoven. Daardoor zijn er meestal achteraf aanpassingen nodig. En dat is jammer, want dat betekent dat de bouwkosten onnodig oplopen. Gemiddeld bedragen deze kosten 5 tot 15%. Wij geven u vroeg in het proces inzicht in het effect van bepaalde keuzes. Zodat u belangrijke keuzes op tijd goed en gefundeerd kunt nemen. 

Verbinden proces, gebruik en gebouw

Op elk moment kunt u uw zorggebouw en zorgproces verbeteren, dus ook bij een bestaand gebouw. Eerst krijgt u inzicht in uw huidige situatie en welke verbeteringen mogelijk zijn. Daarna stellen we innovaties voor die aansluiten bij uw huidige én toekomstige zorgproces.  

Datagedreven keuzes maken

Zorgorganisaties hebben vaak al veel data beschikbaar, maar lang niet altijd worden die ook gebruikt. Dat kan leiden tot inefficiënt werken en extra kosten. Data vormen eenbelangrijke basis voor de te zetten stappen in een project. Wij zien het bouwen en gebruiken van zorggebouwen als één doorgaande cyclus, de ‘infinity loop’. Tijdens elke fase in de infinity loop worden data verzameld, die gebruikt worden voor een volgende stap. De inzet van digitale tools verbetert deze cyclus. Maar naast data speelt ook de menselijke maat mee, juist bij zorggebouwen. Daarom heeft de eindgebruiker een belangrijke stem in de ontwikkeling van zorggebruik naar zorggebouw.

De infinity loop

Toekomstgerichte zorgomgeving met de kracht van data | Royal HaskoningDHV

De infinityloop beschrijft de oneindige voortgang van gebruik, monitoren en evalueren naar strategie, plan en onderhoud aan de ene kant. En aan de andere kant het gebouw met initiatief, definitie, ontwerp, realisatie en ingebruikname.

Inzichtelijke keuzes met digitale tools

Royal HaskoningDHV maakt ontwerpkeuzes op tijd inzichtelijk met digitale tools, waaronder simulaties en serious gaming. Wij laten bijvoorbeeld zien:
 • Wat de verwachting is van het aantal patiënten en wat de invloed is op het gebouw en de gebouwde omgeving
 • Welke invloed meer of minder capaciteit op de ruimtes en processen heeft.
 • Wat de gevolgen zijn van verschillende technische oplossingen voor comfort en duurzaamheid.
 • Wat in de ruimte past door deze zelf te laten inrichten door gebruikers.

Expertise in gezondheidszorg, gebouwen en proces door inzet digitale tools en data

Wij hebben ruime ervaring in projecten op het snijvlak van gezondheidszorg, gebouwen en datamanagement. We zetten onze expertise graag in om u te helpen. In alle fasen van het proces begeleiden we u: van initiatief, in de ontwerpfase tot en met het onderhoud van gebouwen en procesoptimalisatie. De voordelen zijn:
 • Uw gebouw is afgestemd op de gebruikers, zoals patiënten, cliënten, bezoekers, artsen en verpleegkundigen. We betrekken hen vroeg in het proces om hun wensen te achterhalen. Met digitale tools krijgen zij inzicht in de gevolgen van bepaalde keuzes. Dat leidt tot betere communicatie en meer draagvlak met als resultaat een gebouw dat aansluit bij de behoeften van gebruikers.
 • Minder risico op extra bouwkosten. U kunt de keuzes in het proces beter afwegen.
 • Optimale inzet van uw gebouw en het gebruik ervan. Preventief onderhoud en inzicht in de bottlenecks van het proces en de omgeving verminderen risico’s en problemen.

Uw keuze voor Royal HaskoningDHV heeft belangrijke voordelen:

 • Bewezen aanpak met maximale impact: van gebruiker naar gebouw
 • Pakt architectuur, constructie, installatie en data integraal aan.
 • Begeleidt tijdens het hele ontwerptraject.
 • Adviseert bij alle grote Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen.

Traditioneel ontwerpen voor de zorg kan écht niet meer!

Door COVID-19 anders denken over zorglocaties.

Lees de blog van Ruben Peeters