140 jaar domeinkennis + digitale expertise

Met meer dan 140 jaar ervaring in domeinkennis in civiele techniek in combinatie met onze digitale expertise helpen wij u met effectieve lange termijn oplossingen. Een groeiende, vergrijzende bevolking, stedelijke problematiek of klimaatverandering. De urgentie van de digitale transformatie wordt alleen maar groter. Wij ondersteunen u bij elke stap in dat proces. Daarvoor koppelen we 140 jaar ervaring in civil engineering aan state of the art data science. Samen met klanten en partners werken aan innovaties en slimme oplossingen voor een duurzamere toekomst. Met oplossingen waarin wij onze kennis als ingenieurs, ontwerpers en adviseurs combineren met software en technologie.

 

Wat is datagedreven werken?

Datagedreven werken is meer dan alleen een technologisch vraagstuk. Processen, mensen, technologie en cultuur dienen in samenhang bekeken en ontwikkeld te worden met C-levelondersteuning. Stapsgewijs en aan de hand van ervaringenmet aantoonbare toegevoegde waarde. De potentie van data is groot, een gezonde datahuishouding essentieel en niets doen is geen optie. 

Voordelen van datagedreven werken

 • Met behulp van data genereert u waardevolle bedrijfsinzichten waarmee u de bedrijfsvoeringen dienstverlening kunt verbeteren.
 • U kunt sneller, betere beslissingen nemen over alle aspecten van de bedrijfsvoering op operationeel, tactisch en strategisch niveau.
 • U krijgt meer grip op een cruciale asset van uw bedrijf. Zonder goede data geen uitstekende klantervaring.
 • U bent een aantrekkelijke werkgever door medewerkers vaardigheden voor de toekomst mee te geven.

Hoe kunt u als organisatie waarde halen uit data?

Data heeft zich inmiddels bewezen als een onmisbaar middel om bedrijfswaarde te creëren. Voor veel organisaties is het van groot belang om data in te zetten als bron voor een optimale klantervaring. Dit zorgt voor verschillende soorten resultaat, zoals: betere diensten en producten voor een maximale ervaring voor de klant, efficiëntere processen, betere en snellere besluitvormingsprocessen en een toename in wendbaarheid. Het belang van datagedreven werken verschilt per organisatie, maar is overal essentieel.

Hoe transformeert u naar een datagedreven organisatie?

Met ruim 30 jaar ervaring op het gebied van complexe business transformaties ondersteunen wij organisaties in de transitie naar een datagedreven organisatie. Van bewustwording en inspiratie tot het opleiden van mensen. Van het stroomlijnen van processen en het op orde krijgen en houden van de datahuishouding tot het realiseren van datagedreven oplossingen en het verankeren van het datagedreven werken in de organisatie en cultuur. Maar hoe kunt u met uw organisatie een begin maken om waarde uit data te halen? Wat heeft u daarvoor nodig? Hoe zet u concreet stappen? En zeker niet onbelangrijk: waar moet u zoal op letten tijdens de reis naar datagedrevenheid? We hebben een aantal belangrijke onderdelen voor u op een rijtje gezet.

Lees meer

 • Mensen en cultuur

  De reis naar een datagedreven organisatie is de reis van de mensen die werken in de organisatie. En die reis vereist dat mensen zich bewust zijn van waar de reis heen gaat, waarom de reis ondernomen wordt, maar vereist ook de ontwikkeling van een datagedreven cultuur en nieuwe kennis en vaardigheden.

 • Processen

  Met behulp van een gestructureerde datahuishouding en datagedreven oplossingen kunnensturende, primaire en ondersteunendeprocessen gestroomlijnd worden en zelfs verbeterd worden. Om dit mogelijk te maken moeten de datamanagement-en analyseprocessen ook op orde zijn.

 • Technologie

  Om data goed te beheren en om datagedreven oplossingen te ontwikkelen, te implementeren en te beheren, zijn verschillende soorten technologie nodig,zoals eenpassende informatievoorzieningen tools voor datamanagement en analyse.

 • Privacy en ethiek

  Organisaties moeten ervoor zorgen dat zij verantwoordelijk omgaan met de data die hen toevertrouwd wordt en die zij verzamelen, beheren en verwerken. Privacy en ethiek dienen goed ingebed zijn inde manier van werken. Transparantie van datagedreven beslissingen wordt een steeds belangrijker onderwerp. De trend van explainable AI sluit hier goed bij aan.

  Meer lezen

Wat bieden wij?

 • Begeleiding en advies over het proces van het ontwikkelen van een datagedreven organisatie. Te beginnen met de datastrategie, het bouwen van datagedreven capaciteiten en concrete stappen voor de uitvoering.
 • Realisatie van datagedreven oplossingen.
 • Begeleiding en advies over het veranderen van de mindset en cultuur binnen uw organisatie.
 • Ons e-book Datagedreven werken geeft inzicht in hoe wij de transformatie naar een datagedreven organisatie aanpakken samen met onze klanten.

Ontdek meer