Samen onderweg in de watertransitie

Als we de vragen van morgen het hoofd willen bieden, moeten we vandaag nog onze eigen eilanden verlaten. Alleen samen vinden we antwoorden op de vragen die we nu nog niet kennen. Dat lukt niet door alleen binnen de grenzen van een discipline te kijken. Een veilige, duurzame en innovatieve inzet van water vereist een integrale insteek. Alleen door onszelf continu in de positie van onze klanten, bedrijven en de samenleving te verplaatsen, komen we tot de vragen die ertoe doen. Want dan komen ook de oplossingen in beeld. De juiste oplossingen die we samen met klanten en partners concreet kunnen maken.

Smart water in steden

Assets van waterbeheerders en drinkwaterbedrijven genereren een steeds grotere hoeveelheid data en informatie. Ruwweg verdubbelt de hoeveelheid elke twee jaar. Het efficiënt benutten van deze almaar groeiende hoeveelheden data en informatie is dé cruciale randvoorwaarde voor professioneel assetmanagement. Wij zijn experts op het gebied van de primaire processen in waterbeheer en drinkwatervoorziening. Met ons brede palet aan diensten en producten op het gebied van data- en informatiemanagement slaat de Nederlandse watersector een brug tussen specifieke ICT en waterkennis. Hierdoor kan de dienstverlening substantieel verbeteren.

Lees verder

Hoogwaterbescherming

Overstromingen vormen een bedreiging voor mensen en de infrastructuur. Hierdoor worden economische activiteiten ontregeld. Vooral in complexe, dichtbevolkte stedelijke gebieden beperken onze flood resilient solutions de impact van deze bedreigingen. Royal HaskoningDHV biedt oplossingen voor alle stadia van een overstroming in een stedelijk gebied, van bescherming tot preventie. Onze 'early warning' systemen zijn gekoppeld aan slimme, interactieve technologie gebruiken om vroegtijdig te waarschuwen tot speciale schermen die mensen en waardevolle activa beschermen bij overstromingen. Data- en informatieanalyses worden door specialisten in o.a. natuurkunde en sociale omgeving vertaald naar de echte wereld met oog voor commerciële en economische groei.

Lees verder

Circulaire waterketen

Ecosystemen gaan achteruit, er is een toenemende schaarste aan natuurlijke grondstoffen en de druk op de zoetwatervoorziening neemt toe. Dit vereist een transitie naar de circulaire economie waarbij een circulaire waterketen een belangrijk rol speelt. De uitdaging om tot een hiertoe te komen vraagt om technologische- en systeeminnovaties. Met onze slimme wateroplossingen op het gebied van data- en informatiemanagement leveren we een belangrijke bijdrage aan de optimalisatie van de waterketen. Dat doet Royal HaskoningDHV samen met klanten, stakeholders en publiek-private (cross-sectorale) samenwerkingsverbanden.

Lees verder

Wateroplossingen voor de industrie

Water is onmisbaar in de moderne industrie. Denk aan koelwater, onthard water, demiwater, ketelvoedingswater en ultra puur water voor de farmacie en micro-elektronica. Met onze expertise op het gebied van watervoorbereidings- en koelinstallaties biedt Royal HaskoningDHV klantgerichte dienstverlening in alle fasen van een project. Met uitgebreide haalbaarheidsstudies waaronder proefopstellingen, intelligente 3D laser scanning en visualisatie zoeken we naar doelmatige en realistische oplossingen. Die vatten onze gespecialiseerde ingenieurs in civiele, werktuigbouwkundige en elektrotechnische ontwerpen. Wij ondersteunen klanten van begin tot eind. Van de inkoop van onderdelen of een complete installatie tot bouwbegeleiding en beheer.

Lees verder

Nature-based solutions

Het gebruik van natuurlijke processen in ontwerp- en bouwmethoden leidt tot veerkrachtige en duurzame oplossingen, die meegroeien met de constante veranderingen in de omgeving. Zo ontstaan oplossingen waarvan de maatschappij, biodiversiteit en economie allemaal profiteren.

Lees verder

Klimaatadaptief inrichten

Hoe kunnen we in de toekomst prettig met elkaar wonen, werken en leven ondanks het veranderende klimaat? De oplossing begint op de eerste plaats met een integrale aanpak, waarbij gedeeld eigenaarschap centraal staat.

Lees verder

Laatste inzichten & ontwikkelingen

Onze samenwerking is een samenwerking tussen publiek en privaat, maar vooral ook samenwerking tussen mensen. Met wederzijds vertrouwen als basis, elk vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, door optimaal gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring. Met elkaar kom je gewoon verder.

Maartje Wise-Hoevenaars

Business Unit Director Water Technology & Climate Resilience