De CO2-voetafdruk van een gebouw wordt bepaald door de emissies die vrijkomen bij het klimatiseren en bij het bouwen en afbreken ervan. Energietransitie en duurzame materialen dragen bij aan het terugdringen van de opwarming van de aarde. Een gebouw moet daarnaast ook in directe zin gezond zijn voor de mensen die in en om het gebouw verblijven. Buitenlicht, frisse lucht, prettige akoestiek en beplanting zorgen ervoor dat mensen zich prettiger voelen en daardoor beter presteren. 

Gebouwen dienen bij te dragen aan de omgeving. Door een aantrekkelijke plek te vormen voor insecten, vogels en andere dieren en door een stad eerder te koelen dan verder te verwarmen op hete zomerdagen, en water van een hoosbui vast kunnen houden en nuttig te gebruiken in plaats van het te lozen op het riool. Onze ecologen en bouwkundigen kunnen u helpen met een gebouw dat bijdraagt aan haar omgeving door rekening te houden met biodiversiteit & klimaatadaptatie.

Lees meer

 • Duurzame gebouwen

  Voldoen aan wettelijke verplichtingen

 • duurzame gebouwen

  Energietransitie

  We staan aan het begin van een wereldwijde transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.
 • duurzame gebouwen

  Gezonde gebouwen

  We brengen veel tijd door in gebouwen. Een gezond en comfortabel binnenklimaat draagt bij aan een betere gezondheid.
 • duurzame gebouwen

  Duurzame materialen

  Met de totale CO2-emissie-verlaging als doel, is het daarom belangrijk niet alleen naar de energietransitie, maar ook integraal te kijken naar de materialentransitie.
 • duurzame gebouwen

  Biodiversiteit & klimaatadaptatie

  Gebouwen staan in een omgeving en deze omgeving heeft steeds meer invloed op het gebouw. Denk aan toenemende wateroverlast door regenbuien of overstromingen, extreme temperaturen tijdens hittegolven en afname van biodiversiteit.

Voldoen aan wettelijke verplichtingen

Lees verder

Green deal Duurzame zorg

In deze deal zijn op vier verschillende thema's afspraken gemaakt door zorginstellingen, overheden en bedrijven om de verduurzaming van de zorgsector te versnellen. Op basis van een aantal artikelen nemen wij u graag mee in hoe wij deze thema's zien en waar mogelijkheden liggen. De thema's die aan bod komen zijn: Circulariteit, Medicijnresten uit water, CO2 emissiereductie en een gezondmakende leef- en verblijfsomgeving.

Lees verder

Gerelateerde markten & challenges

EED-AUDITPLICHT: INFOGRAPHIC

ENERGIETRANSITIE TIJDLIJN: INFOGRAPHIC

Gerelateerde diensten

Ontdek de route naar Parijs

De klimaatdoelstellingen zijn uitdagend en voelen nog ver weg. Dat we er naar toe gaan is duidelijk. Maar hoe en via welke route? Wat zijn de stappen voor het verduurzamen van gebouwen?

 

Lees verder