Biobased materialen

Biobased materialen zoals bijvoorbeeld hout, hennep, vlas, bamboe en lisdodde bieden alternatieven voor materialen die geproduceerd worden met fossiele brandstoffen. Dit geldt ook voor het gebruik van reststromen uit land- en tuinbouw. De CO2-uitstoot van de bouwsector kan fors worden gereduceerd door het toepassen van biobased materialen.De milieuvriendelijkheid van een nieuw gebouw kan worden bepaald met de rekenmethode MilieuPrestatie Gebouwen (MPG). Daarnaast dragen houtconstructies bij aan een gezonder binnenklimaat en is het aantal transportbewegingen van biobased materialen minder ten opzichte van traditionele bouwmaterialen. 

Circulariteit

Uit een onderzoek van Royal HaskoningDHV blijkt dat tweederde van de CO2-emissies van een gebouw gedurende haar levensduur voortkomen uit de bedrijfsvoering en éénderde uit de bouw, het onderhoud en de sloop hiervan. Circulair bouwen is een belangrijke strategie om CO2-emissies van een gebouw te beperken. Circulair bouwen betekent het sluiten van de kringloop, waarbij de milieu-impact van materialen wordt meegewogen. Materialen die vrijkomen in een gebouw kunnen opnieuw, volledig klimaatneutraal, worden ingezet. De complexiteit van ontwerpopgaves neemt toe. Door kennis over de milieu-impact van materialen en de cyclus waarin deze materialen zich bevinden, kunnen grote stappen mogelijk worden in het CO2-neutraal maken van onze gebouwen.

bouwen met hout

Bouwen met hout kan uitdagingen geven, wij denken graag mee en kunnen inventariseren en adviseren of een project haalbaar is. We kijken naar de integrale mogelijkheden van houtbouw binnen uw project. Daarbij passen we onze kennis vanuit alle disciplines toe en adviseren we vanuit een technisch, duurzaam en economisch oogpunt.

Lees meer

Gerelateerd nieuws

Ontdek ook

 • duurzame gebouwen

  Energietransitie

  We staan aan het begin van een wereldwijde transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.
 • duurzame gebouwen

  Gezonde gebouwen

  We brengen veel tijd door in gebouwen. Een gezond en comfortabel binnenklimaat draagt bij aan een betere gezondheid.
 • duurzame gebouwen

  Biodiversiteit & klimaatadaptatie

  Gebouwen staan in een omgeving en deze omgeving heeft steeds meer invloed op het gebouw. Denk aan toenemende wateroverlast door regenbuien of overstromingen, extreme temperaturen tijdens hittegolven en afname van biodiversiteit.
 • Duurzaamheid

  Duurzame gebouwen

  Een duurzaam gebouw belast het milieu minimaal met CO2-emissies en is goed voor het welzijn van de gebruikers. Het gebouw draagt bij aan de biodiversiteit in de omgeving en is voorbereid op extremere weersomstandigheden die worden veroorzaakt door de opwarming van de aarde.