De CO2-reductie als vliegwiel voor circulariteit

De transitie naar een klimaat neutrale toekomst is ingezet. Organisaties in de zorg hebben de eerste stap al gezet door het opstellen van de CO2-reductie routekaart. De maatregelen uit die routekaart creëren een kans om met circulariteit aan de slag te gaan. Binnen Royal HaskoningDHV zien wij de CO2-reductie opgave dan ook als vliegwiel voor circulariteit. Maar hoe doe je dat als Nederlandse zorginstelling?

 

Minder medicijnresten in water en uw invloed als zorginstelling

In Nederland belandt jaarlijks 140.000 kilo medicijnresten in het oppervlaktewater. De komende jaren zal deze hoeveelheid alleen nog maar toenemen door de vergrijzing in ons land. Helaas hebben deze medicijnresten een negatief effect op het waterleven en de drinkwaterbereiding. In de Green Deal Duurzame Zorg is een ketenafspraak gemaakt om medicijnresten in oppervlaktewater te verminderen door de hele geneesmiddelenketen. Hoe kunt u als zorginstelling bijdragen aan schoon water? 

Gezondheid begint bij een goede leef- en werkomgeving 

Een goede gezondheid is een van de belangrijkste elementen om een actief en gelukkig leven te leiden. De Nederlandse zorginstellingen hebben een centrale rol in de gezondheid van de mensen in ons land. U doet er alles aan om de juiste zorg op de juiste plaats te verlenen aan uw patiënten. Deze zorg vindt plaats in een fysieke omgeving en hoe mooi zou het zijn als deze omgeving bijdraagt aan de genezing van de patiënt en het werkplezier van uw medewerkers.