Rantsoen Paris Proof

We verstoken binnen een eeuw de fossiele brandstoffen, die zich gedurende miljoenen jaren in de aarde hebben gevormd. De aarde kan slechts een beperkte hoeveelheid broeikasgassen aan, wil de toenemende volatiliteit van het klimaat beheersbaar blijven. En daarmee de impact van de klimaatverandering beperken. Er is maar één aarde. Daar moeten we zuinig op zijn. Wereldwijd is daarom afgesproken de CO2-emissie naar 2050 af te bouwen. Ook in Nederland.

Energietransitie én energiebesparing

De potentie aan duurzame energiebronnen in 2050 schatten wij op een derde van ons huidige energiegebruik. Dat rantsoeneert ons energiegebruik naar 2050. De nieuwe  Nederlandse Energiewet  zal daarom zowel de CO2-emissie als het energiegebruik rantsoeneren. 

Kunnen we voor alle gebouwen op deze eisen in één keer toekomstbestendig inspelen? Ja! Door te kiezen voor aardgasvrij en Paris Proof. Met een duidelijke route om voor 2050 het energieverbruik terug te brengen naar 50 kWh/m² GBO per jaar energie-op-de-meter (de energiebesparing) én over te stappen naar hernieuwbare energiebronnen (de energietransitie). En in 2030 dienen we minstens de helft van deze route te hebben afgelegd.

Op 8 december hebben wij samen met Dutch Green Building Council (DGBC) een webinar georganiseerd met als thema: ‘Wat is het CO2-budget voor Paris Proof Vastgoed?’. In dit webinar zijn de nieuwste inzichten gepresenteerd ten aanzien van de vaststelling van het CO2 - budget voor Paris Proof Vastgoed. 

Kijk het webinar terug

Stappenplan

Verduurzaming vereist langetermijndenken. Maar dat betekent niet dat u onbeperkt de tijd heeft, een verkeerde beslissing kost geld, geen beslissing nemen ook. Wij hebben daarvoor een stappenplan en een routekaart ontwikkeld waarmee we u overzicht kunnen bieden. Als een gids staan we naast u om het doel en ambitieniveau te helpen bepalen. We maken samen met u uw route duidelijk en houden de vaart erin. Zo ontstaat uw optimale route naar verduurzaming. Alle stappen naar duurzame huisvesting hebben we in beeld gebracht in een stappenplan. En tijdens de reis bieden we inzicht zodat u kunt blijven bijsturen als dat nodig is.

Download hier het stappenplan

Routekaart naar Parijs

Wilt u aan de slag met het verduurzamen van gebouwen? Met de routekaart krijgt u inzicht en overzicht in uw energetische opgave. Maar dat niet alleen. Naast tijd, geld en kosten biedt onze routekaart ook gedetailleerd inzicht in de nodige maatregelen én in het effect van de maatregelen. Het is daardoor een levend document dat u als dynamische routeplanner kunt blijven gebruiken tijdens de gehele reis.

Met het maken van de routekaart kiest u weloverwogen uw doel en tempo van uw route, inclusief gewenst comfort van uw gebouwen op basis van door ons aangereikte alternatieven.

Met de routekaart kunt u anticiperen op nieuwe situaties, omdat de routekaart een levend document is, waarin nieuwe ontwikkelingen steeds verwerkt worden.

Download

Gerard Jansen | Royal HaskoningDHV
Gerard Jansen
Adviseur integrale gebouwconcepten & verduurzaming

Rinus Vader | Royal HaskoningDHV
Rinus Vader
Leading Professional Energy Transition