wetgeving energietransitie

Met het klimaatakkoord van Parijs is wereldwijd afgesproken de CO2-emissie naar 2050 af te bouwen. Ook in Nederland. Weet u aan welke regels en wetten uw organisatie moet voldoen?

Anticiperen op komende wet- en regelgeving

Om onze belasting op het klimaat te verminderen en de energietransitie in een stroomversnelling te brengen zijn er verschillende wetten, plichten en regels opgesteld door de Nederlandse overheid, veelal gebaseerd op internationale wetgeving.

Huidige energiewetgeving

Het gaat om de energiebesparingsplicht, de informatieplicht energiebesparing en de EED-auditplicht waaraan organisaties moeten voldoen.

Bovenwettelijke afspraken

Daarnaast hebben veel organisaties zich via brancheorganisaties gecommitteerd aan het Klimaatakkoord met doelstellingen voor 2030 en 2050 en het opstellen van routekaarten. Tenslotte is er wetgeving in ontwikkeling die grote impact zal hebben voor gebouwen die nog in gebruik zijn tot na 2050.

Toekomstige wetgeving - energetisch toekomstvaste gebouwen

Voor u als gebouweigenaar is het essentieel om u niet alleen te richten op bestaande regelgeving, maar ook alvast te anticiperen op toekomstige eisen. De verwachting is dat gebouwen moeten voldoen aan een energieprestatienorm die bepaald wordt door wat redelijkerwijs technisch haalbaar is voor bestaande bouw en ons brengt tot realisatie van de internationale klimaatdoelstellingen. 

De Dutch Green Building Council (DGBC) heeft uitgewerkt hoe hoog de lat zal moeten komen te liggen voor verschillende gebouwtypes wanneer gekozen wordt voor het rantsoen ‘Paris Proof’. Zolang de wetgever nog bezig is haar eindnorm voor de energieprestaties van gebouwen uit te werken hanteren wij ‘Paris Proof’. Dit is conform het Well-protocol en in samenhang met de embodied carbon als richtlijn voor energetisch toekomstvaste gebouwen. 
We zijn goed aangesloten bij ontwikkeling van nieuwe wetgeving en standaarden in de diverse vastgoedsectoren en gebruiken deze kennis om u beter geïnformeerde besluiten te laten nemen voor de lange termijn.

 • duurzame gebouwen

  Energietransitie

  We staan aan het begin van een wereldwijde transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.
 • duurzame gebouwen

  Gezonde gebouwen

  We brengen veel tijd door in gebouwen. Een gezond en comfortabel binnenklimaat draagt bij aan een betere gezondheid.
 • duurzame gebouwen

  Duurzame materialen

  Met de totale CO2-emissie-verlaging als doel, is het daarom belangrijk niet alleen naar de energietransitie, maar ook integraal te kijken naar de materialentransitie.
 • duurzame gebouwen

  Biodiversiteit & klimaatadaptatie

  Gebouwen staan in een omgeving en deze omgeving heeft steeds meer invloed op het gebouw. Denk aan toenemende wateroverlast door regenbuien of overstromingen, extreme temperaturen tijdens hittegolven en afname van biodiversiteit.
 • Duurzaamheid

  Duurzame gebouwen

  Een duurzaam gebouw belast het milieu minimaal met CO2-emissies en is goed voor het welzijn van de gebruikers. Het gebouw draagt bij aan de biodiversiteit in de omgeving en is voorbereid op extremere weersomstandigheden die worden veroorzaakt door de opwarming van de aarde.