Nieuwe fase in de energietransitie: van strategie naar investeringen en uitvoering

Nu de eerste overheden hun regionale energiestrategieën, warmte­transitievisies en bronnen­registers hebben gepresenteerd, breekt er een nieuwe fase aan in de energietransitie. We staan namelijk voor de opgave om visies en plannen te realiseren in concrete projecten; overheden samen met bedrijven en maatschappelijk partners. Complexe uitvoeringsprocessen, waar inzicht in business­cases en investeringen, maar ook wederzijds begrip en onderling vertrouwen essentieel zijn.

In deze fase hebben overheden en bedrijven, met elk hun eigen rollen en bijdragen, elkaar hard nodig. Want alleen samen zijn we in staat de stap van van strategie naar investeringen en uitvoering te realiseren. Maar hoe pakt u dit aan?

Gelukkig hoeft u het wiel niet uit te vinden. Wij hebben onze kennis en ervaring, verkregen in ons werk in de groene economie en in tal van duurzame projecten, voor u gebundeld en willen dit graag met u delen in onze KennisHUB.

Maak producenten verantwoordelijk voor opruimen CO2

Een nieuw beleidsinstrument kan ervoor zorgen dat er binnen afzienbare tijd geen CO2 uit fossiele brandstoffen meer in de lucht belandt. Deze zogeheten Carbon Takeback Obligation (CTBO) regelt dat producenten en importeurs van fossiele brandstoffen ervoor zorgen dat de hoeveelheid koolstof die uit de bodem wordt gehaald ook weer permanent wordt opgeslagen. Dat kan door onder meer CO2-afvang en-opslag. De CTBO is zo - door kostenstijging van ‘fossiel’ - een sterke extra prikkel voor de energietransitie. Samen met Margriet Kuijper Consultancy en De Gemeynt hebben wij een rapport opgesteld met een eerste schets van een werkbaar model voor een CTBO.

Download rapport (Engels)

Verdiep uw inzicht in de energietransitie

Ontwikkelingen in de energietransitie volgen elkaar in hoog tempo op. Heeft u voldoende inzichten en ervaringen om uw organisatie door deze ingrijpende verandering te loodsen? In onze ‘Perspectives’ hebben we onze lessons learned op gebied van de energietransitie voor u op een rij gezet. Onze experts schreven bevlogen analyses en strategische beschouwingen over de 15 belangrijkste ontwikkelingen in de energietransitie, zoals de Omgevingswet, waterstof, biomassa, CCS, warmtevisies, smart grids en regionale energiestrategie.

Download de Perspectives

Verder aan de slag met de energietransitie

 • energietransitie: Strategie & programma's

  Uitgekiende strategieën voor aanwijsbare resultaten in schone energie

  Iedere organisatie heeft een eigen unieke route naar een fossielvrije toekomst. Een passend en op maat gemaakt programma voor de energietransitie is essentieel.
 • energietransitie: Kracht van implementatie

  Versnellen van de energietransitie door opschaling te realiseren

  Vasthouden aan het einddoel, nieuwe toepassingen uitproberen, gebruik maken van elkaars kracht en ervaring – dat zijn de ingrediënten voor succesvolle projectimplementatie.
 • energietransitie: Nieuwe technologie

  Met de nieuwste technieken brengen we de groene toekomst dichterbij

  Voor een succesvolle energietransitie hebben we zowel nieuwe als slim aangepaste bestaande technieken nodig.
 • Energietransitie - Home

  Samen voorop lopen in een nieuw tijdperk vol groene energie

  De overgang naar een klimaatneutrale toekomst is ingezet. Er is geen weg terug. Wat betekent deze ingrijpende verandering voor uw organisatie? De kansen zijn fenomenaal, de onzekerheden en complexiteit soms onbehaaglijk groot. Samenwerking en overzicht zijn noodzakelijk.