Met balans en innovatie inspelen op de groeiende vraag naar mobiliteit 

De mobiliteitstransitie is volop in gang. Met nieuwe technieken en de alsmaar groeiende vraag naar transportmogelijkheden is het van belang dat steden hier tijdig op inspelen. Voor de mobiliteit van de toekomst is het vinden van een balans noodzakelijk. Hierin staan duurzaamheid, leefbaarheid en veiligheid centraal. Met behulp van innovaties op het gebied van datacollectie, digitale tools en een integrale aanpak, wordt het mobiliteitssysteem steeds uitgebreider en inzichtelijker. Slimme oplossingen zoals Flowtack, MaaS en zelfrijdende voertuigen bieden nieuwe mogelijkheden voor mens en omgeving. Kom meer te weten over deze innovatieve middelen en technieken in onderstaande visual.  

 • Veiligheid

  Een veilige omgeving is geen garantie. Die maken we samen door integraal te kijken en in te richten.

 • Leefbaarheid

  Welke en hoeveel ruimte wil ik mijn inwoners, bezoekers en bedrijven bieden in mijn stad?

 • Bereikbaarheid

  Wat speelt in mijn stad en waar willen mensen en goederen heen? Sturing op efficiency borgt bereikbaarheid.

 • Inclusieve mobiliteit

  Transport en infrastructuur moet voor iedereen toegankelijk zijn. Gebruiksvriendelijk voor ieder mens. 

Mobiliteit van de toekomst verlangt integrale aanpak 

Verkeersveiligheid is voor elke stad topprioriteit. We exploreren samen met gemeenten de toekomst én kijken wat er vandaag al kan. We leggen even deskundig als nuchter de link tussen de reële mogelijkheden van rijtaakondersteunende systemen, de inrichting van het wegennet en de mens als centrale factor, vanuit een integrale benadering. 

Duurzame mobiliteit in de stad

Kom langs op Vakbeurs Mobiliteit 2022

Royal HaskoningDHV is dit jaar aanwezig op Vakbeurs Mobiliteit (Jaarbeurs Utrecht) op 5 en 6 oktober! Ontmoet onze experts op stand 2.4.32 en ga met ons in gesprek over de mobiliteit van morgen. Graag vertellen wij u meer over hoe wij de stedelijke mobiliteitstransitie versnellen met Flowtack, verkeersmodellen en fietsmobiliteit.

Mis ook onze keynote presentaties niet:

 • Bob Randsdorp: Intelligente verkeerslichten regelen het verkeer
  Rode Zaal | 5 oktober |  11.30 – 12.00 uur

 • Cathelijne Hermans: De stedelijke mobiliteitstransitie
  Rode Zaal | 6 oktober | 11.30 – 12.00 uur 

Zien we u op stand 2.4.32?

Maak een afspraak op de beurs

De stad van de toekomst is in beweging

De leefbare stad van morgen 

Wat is er nodig voor een succesvolle mobiliteitstransitie? 

Visie Incident Management

‘Behouden wat goed is, veranderen wat beter kan.’ Dat is in één zin de visie van Royal HaskoningDHV over het huidige Incident Management. Incident Management is een set van maatregelen, met als doel de impact van een incident (zoals pech, ongeval of afgevallen lading) op de veiligheid en op de doorstroming van het verkeer, zoveel mogelijk te beperken.  

Nieuwe ontwikkelingen en inzichten geven aanleiding om Incident Management in de huidige vorm na ruim 20 jaar eens tegen het licht te houden. Op basis van onze jarenlange ervaringen en opgebouwde kennis hebben wij het huidige IM-systeem in kaart gebracht en in verband gebracht met de huidige maatschappelijke situatie en maatschappelijke-, economische- en technische ontwikkelingen. Dit hebben wij vertaald naar een visie op Incident Management met daaraan gekoppeld 10 verbetervoorstellen.

Visie Incident Management

Minder wachten, schonere lucht

Flowtack, onze dynamische adaptieve verkeersregelapplicatie, heeft een nieuw iVRI-certificaat gekregen. De applicatie stemt vraag en aanbod van verkeer via slimme stoplichten real-time op elkaar af. Dat zorgt voor 20 procent minder CO2-uitstoot, 40% minder stopmomenten, 25% minder wachten voor fietsers en 10% minder voertuigverliesuren. Flowtack zorgt voor verbeterde prioritering en garandeert optimale doorstroming. Met updates direct vanuit de cloud. 

Flowtack | Royal HaskoningDHV

Ervaar Flowtack zelf

We geven graag een demonstratie!

Verder lezen

We moeten vooral inzetten op slimme technologie. Werken met zo’n nieuw systeem is best spannend, maar wij geloven dat dit de toekomst is. Ik zie steeds meer dat Flowtack een goede keuze is; het verkeer verloopt soepel en wordt efficient afgehandeld. In samenwerking met Royal HaskoningDHV laten wij hier zien dat het werkt.

Nico van Beugen

Sr. Verkeersregelkundige en Verkeersmanagement Team Inrichting Beheer en Leefomgeving, Regiocoordinator C-ITS Stedendriehoekgemeente Deventer