Omgevingsvisies, omgevingsplannen en omgevingsprogramma's

Wij passen deze integrale werkwijze iedere dag toe, in samenwerking met ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen. Zo signaleren en benutten deze overheden de kansen die de invoering van de Omgevingswet biedt.

De omgevingswet als katalysator voor uw maatschappelijke opgaven

 

Omgevingswet en overheden | Royal HaskoningDHV

 

De implementatie van de Omgevingswet is niet eenvoudig, maar met de juiste aanpak biedt de Omgevingswet ook aanzienlijke kansen. In onze visie is de Omgevingswet een katalysator: de wet maakt het mogelijk om de complexe opgaven van vandaag en morgen integraal aan te pakken. Implementatie van de Omgevingswet is hierbij niet een doel op zich. Het is een middel om richting te geven aan uw maatschappelijke opgaven en om de juiste balans te vinden tussen het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Hoe wij overheden hierbij ondersteunen?

Integraal werken in een veranderend speelveld

In onze integrale aanpak verbinden we complexe opgaven met elkaar. Dat vraagt om betrokkenheid van vele stakeholders. Van de overheden vraagt dit een daarbij passende rolopvatting (sturingsfilosofie) en werkwijze. Royal HaskoningDHV helpt bij deze sturing en ondersteunt overheden bij de soepele implementatie van de Omgevingswet. Vroegtijdige participatie en digitalisering zijn hierbij cruciale factoren. Benieuwd hoe wij organisaties met de implementatie helpen?

Gerelateerde trends