Samen met u verkennen we mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Van daaruit kunnen we de juiste afwegingen maken voor aanpassingen van gebouw en omgeving, die in de loop van de tijd kunnen plaatsvinden. We sporen relevante waarden op door het bekijken van activiteiten, behoeften en dynamiek van de gebruikers. Dit doen we in samenhang met de organisatie, de systemen en de omgeving.  
Keuzes maken we inzichtelijk door het opstellen van scenario’s en impactanalyses. Zo kunnen we zien of gekozen oplossingen effectief en efficiënt zijn voor de levensduur. U kunt zo overwogen besluiten nemen. U houdt meer grip op de prestaties van het gebouw door te monitoren na oplevering. Ook kunt u tijdig bijsturen waar nodig.  

Gerelateerde thema's

wat het u oplevert:

  • Een toekomstbestendig gebouw en gebouwde omgeving, die kunnen meeveranderen met uw   ontwikkelingen. 

  • Effectief vastgoedbeheer: betere kwaliteit, minder milieubelasting en kostenbesparingen.

  • Een gezonde en veilige gebouwde omgeving. 

  • Met data meer grip op uw gebouwde omgeving. 

Uw huisvesting toekomstbestendig?

Hoe keert u straks veilig terug naar kantoor, school, restaurant, sportschool of bioscoop? Uw gebouw moet aangepast worden om te zorgen dat gezonde binnenruimten en gebruikers het vertrouwen geven dat het veilig is. De optimalisaties aan uw bestaande gebouwen of installaties moeten passen bij het nieuwe gebouwgebruik. Maar hoe zorgt u dat alle aanpassingen die nu gedaan worden ook passen in uw huisvestingsstrategie? 
Wij adviseren met een inzichtelijke en eenduidige aanpak zodat u verzekerd bent van een gebouw dat klaar is voor de toekomst. Akoestiek en bouwfysica spelen hier een belangrijke rol bij.

Een nieuwe kijk op de werkomgeving

Hoe faciliteer ik veilig werken? Op langere termijn moeten fundamentelere vragen worden beantwoord. Wat gebeurt er met de balans tussen fysiek en digitaal werken? Hoe vertalen we dat naar een ideale omgeving die talent aantrekt en behoudt, productiviteit verhoogt en creativiteit en innovatie de ruimte biedt om te bloeien? Wat is de impact op de fysieke werkruimte? Zijn er mogelijkheden om vastgoedportefeuilles af te slanken?

Met de juiste aanpak is dit een ideale kans om opnieuw te bekijken en te identificeren wat het doel is van uw kantoorruimte, om alternatieve flexibele regelingen te onderzoeken en te evalueren welke daarvan het beste in uw mensen naar boven brengt en concrete waarde toevoegt voor uw onderneming. Deze whitepaper identificeert belangrijke aandachtspunten bij het vormgeven van uw aanpak en biedt praktische richtlijnen voor de korte, middellange en lange termijn. 

Whitepaper

Veilige voetgangersstromen

Veiligheid is een van de belangrijkste thema’s voor locaties waar veel mensen samenkomen. Hoe verlopen deze voetgangersstromen en waar ontstaan eventuele knelpunten? Veel factoren zoals capaciteit, wachttijden en speciale maatregelen spelen een rol. Dankzij simulatie software kunnen wij antwoord geven op logistieke vraagstukken in complexe omgevingen.

Je moet in staat zijn om snel in te spelen op een veranderende omgeving. Hoe blijf je flexibel en zorg je voor het goed benutten van je capaciteit?

Lees meer

Gerelateerd nieuws