Interactief en op maat

In de 3D Expo ruimte delen wij kennis en informatie op verschillende manieren. Op basis van de specifieke project uitdagingen en behoeftes ontwerpen wij deze ruimte passend en delen we deze op maat in. We monitoren hoe de bezoeker de ruimte ervaart, of de informatie makkelijk gevonden wordt en/of tot vragen leidt. We gaan persoonlijk in gesprek met de bezoekers door samen de ruimte te bezoeken en vragen te beantwoorden.

Digitale bezoekersruimte

Eén van de eerste digitale bezoekersruimtes die we gemaakt hebben op basis van deze 3D Expo ruimte is voor de presentatie van het voorkeursalternatief voor dijkversterkingsproject Culemborgse Veer – Beatrixsluis, onderdeel van het project Sterke Lekdijk van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Hierin hebben we samengewerkt met het waterschap om de presentatie van de informatie over dit voorkeursalternatief zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de behoeften van de bezoekers.

Met bijna 1500 unieke bezoekers was dit zeer succesvol. Els Otterman, Hoogheemraad bij HDSR over hun ervaring: “In deze digitale coronatijd zoeken wij als waterschap naar manieren om bewoners zo goed mogelijk te betrekken. Het digitale bezoekerscentrum was voor ons ook nieuw en spannend, maar biedt alle mogelijkheden om de informatie over de dijkversterking te delen. En gezien de bezoekerscijfers hebben de bewoners de informatie goed kunnen vinden en bekijken!”

Een greep uit de resultaten: Gemiddeld bleven de bezoekers 14 ½ minuut in de ruimte en de bezoekers uit Utrecht en Houten zelfs meer dan een half uur. 16% van de bezoekers was tussen de 25 en 34 jaar, naast 27% en daarmee het grootste deel van 65+ bezoekers. 35% van de bezoekers is nog een keer teruggekomen.

Bij bewonersavonden is het persoonlijk contact tussen de experts en de bewoners en belanghebbenden zeer belangrijk. Ook met deze digitale presentatie van de informatie voor de bewonersavonden zoeken we dit nadrukkelijk op door de mogelijkheid te bieden om met onze experts in gesprek te gaan.

Gerelateerde trends, markten en diensten