Duurzaam bouwen, wat houdt dat in?

Nederlandse bedrijven en de overheid zetten steeds meer in op verduurzaming van de gebouwde omgeving en het (ver)bouwproces. Internationale afspraken over CO2- en stikstofreductie zorgen voor een uitdaging bij de huidige manier van bouwen met materialen als cement, beton en staal. Architecten, aannemers en bouwers zijn op zoek naar alternatieven. Daarbij kijken ze onder andere naar recyclebare en bio-based grondstoffen, zoals hout. 

Bij het kiezen van de juiste materialen is het van belang een afweging te maken tussen de technische, economische en duurzame aspecten van een ontwerp. Hout lijkt een logische keuze bij het zoeken naar duurzame materialen. Maar, hoewel hout duurzaam is, is duurzaam niet altijd hout. De technische mogelijkheden en de kosten van het totale project wegen bijvoorbeeld ook mee. Er zitten veel kanten aan de keuze voor het toepassen van hout. Daarom hebben wij op basis van kennis en ervaring in kaart gebracht welke kansen en mogelijkheden er zijn voor het gebruik van hout in projecten.

Download de beslisboom met extra informatie

 


 Lees verder

Bouwen met hout, wat houdt dat in?

Hout heeft unieke eigenschappen, die kunnen bijdragen aan een duurzaam ontwerp:

  • Dankzij het lage eigen gewicht van hout, is hout relatief sterk en buigzaam. De ontwikkelingen voor bouwen met hout hebben niet stilgestaan en dit kan hele nieuwe (constructieve) mogelijkheden geven.
  • Hout slaat tijdens zijn levensduur CO2 op, daarnaast kan tijdens de bouw de CO2-uitstoot worden gereduceerd omdat het een licht materiaal is.
  • Hout kan heel mooi zichtbaar worden gebruikt in een ontwerp. Het geeft een prachtige natuurlijke uitstraling aan een gebouw.
  • Vaak zijn er zorgen rondom de risico’s van brandveiligheid, thermisch comfort, akoestiek. Deze zorgen zijn begrijpelijk, maar we kunnen met kennis van zaken vaak wel een goede oplossing vinden.
  • Bouwen met hout is bij uitstek geschikt voor geprefabriceerd bouwen. Hiermee wordt de bouwlogistiek efficiënter, het bouwproces versneld en de afvalstromen op de bouwplaats verminderen.

Er zijn veel feiten en fabels over bouwen met hout. Het is essentieel om per project te bekijken wat de juiste oplossing is.

Ons advies, wat houdt dat in?
Bij Royal HaskoningDHV ontwerpen we integraal, we adviseren onder andere over het architectonisch en bouwkundig ontwerp, constructie, brandveiligheid, bouwfysica, installaties en kosten. Naast de kennis van hout, weten we veel over het toepassen van verschillende materialen of combinaties hiervan. Zo kunnen we samen bepalen welk materiaal de beste oplossing is. Ook zetten we parametrisch ontwerpen in om snel te beoordelen wat het meest optimale ontwerp is en het beste gebruik van materialen. We kunnen duurzaamheid kwantificeren en geven inzicht in hoe u uw eisen en wensen het beste kunt invullen.

Bouwen met hout kan uitdagingen geven, wij denken graag mee en kunnen inventariseren en adviseren of een project haalbaar is. We kijken naar de integrale mogelijkheden van houtbouw binnen uw project. Daarbij passen we onze kennis vanuit alle disciplines toe en adviseren we vanuit een technisch, duurzaam en economisch oogpunt.

Zo dragen wij bij aan gezonde, comfortabele en waardevaste gebouwen in een toekomstbestendige omgeving. ‘Enhancing society together’. 

Wij hebben een passie voor duurzaamheid en circulariteit. Heeft u vragen wat voor uw project de beste oplossing is?

Gerelateerde diensten