Invoering Basis Registratie Ondergrond is gestart

Het hangt al jaren in de lucht, maar gaat nu gebeuren: de Basis Registratie Ondergrond (BRO). TNO gaat in de komende jaren de BRO gefaseerd invoeren met voor Dawaco als belangrijkste gegevensgroepen:

  • Vaste gegevens van meetpunten en filters
  • Grondwaterstanden
  • Grondwaterkwaliteitsgegevens
  • Boorbeschrijvingen

Uiteraard ontwikkelt Royal HaskoningDHV de benodigde programmatuur binnen Dawaco. Hierdoor wordt u in staat gesteld om aan de wettelijke verplichtingen rond de BRO te voldoen en de door u gewenste uitwisseling van gegevens met de BRO uit te voeren.

Dawaco voor