Grondwaterstanden

Grondwatermeetnetten zijn bijna allemaal voorzien van drukmeters. Dawaco biedt functionaliteit om deze drukmetingen vast te leggen en om te rekenen naar grondwaterstanden. Validatie van de drukmetingen is van groot belang en daarom is Dawaco voorzien van een krachtige validatieprocedure. Onderdeel hiervan is de vergelijking met handmatige controle metingen. Deze zijn in een gescheiden omgeving vastgelegd. Nieuw in de Dawaco 2010 versie is de geïntegreerde administratie van de drukmeters.

Uiteraard kunnen grondwaterstanden op kaart worden weergegeven. De gebruikte rekenmethodes houden rekening met de overgang van laag- naar hoogfrequente meetseries. De tijdlijnen kunnen gecombineerd worden met neerslag- en verdampingcijfers. Ook biedt Dawaco rapportageopties voor statistieken zoals GxG’s.

TNO beheert een centraal archief voor de grondwaterstanden. Dawaco kan zowel grondwaterstanden importeren als exporteren. Door het wijd verspreide gebruik van Dawaco onder waterbedrijven en provincies is Dawaco hofleverancier van dit type gegeven.

Grondwaterkwaliteit

Voor het importeren van grondwaterkwaliteitgegevens biedt Dawaco krachtige functies, waarin de conversie van meetpuntcodes, parameternummers en -eenheden zijn opgenomen. Voor de 2de lijns validatie kan de gebruiker beschikken over een gebiedsafhankelijke onder- en bovengrenscontrole, een zelf instelbare ionenbalans en een mechanisme voor het berekenen van verhoudingsgetallen (chloride en geleidbaarheid, ijzer en sulfaat, enz.). Ook op deze berekende parameters is de validatie van toepassing. Gevalideerde metingen kunnen in DinoQua2.1 formaat aan TNO worden aangeleverd.
Het ingebouwde classificatiesysteem in combinatie met de selectie en de groeperingsmogelijkheden van de rapportages biedt de beleidsmedewerker een krachtige tool voor het analyseren van de waterkwaliteit. 

Hoogfrequente meetreeksen

Hoogfrequente temperatuur- en geleidbaarheidsmetingen worden onder andere gebruikt in verdrogingsonderzoeken en in onderzoeken naar de verschuiving van het zoet/zout vlak. Dawaco verwerkt dit type metingen vanwege de hoge frequentie in een aparte omgeving. Naast de rapportage van de metingen in de vorm van tijdlijnen, beschikt Dawaco over opties om de statistieken per meetpunt en parameter te rapporteren.

Bodemkwaliteit  

De module bodemkwaliteit is ontwikkeld voor de gegevensverwerking van de provinciale bodemkwaliteitsmeetnetten. Voor de verwerking van verontreinigde locaties is deze module niet ontwikkeld. Net zoals voor de grondwaterkwaliteit biedt deze module conversietabellen voor het importeren van de meetgegevens en classificaties voor zowel de validatie als de rapportage

Meteorologie 

Meteorologische gegevens, met het accent op de neerslag- en verdampingscijfers, vinden hun toepassing vooral in de combinatie met grondwaterstanden. De dagcijfers zullen over het algemeen van het KNMI worden betrokken. Dawaco biedt hiervoor importroutines.

GIS

ArcGis is het meest gebruikte pakket voor geografische analyses.  De overdracht van de gegevens van Dawaco naar GIS en het tonen van de metingen vanuit de GIS omgeving is ondergebracht in deze module.