de voordelen

 • Klaar voor de toekomst

  Mobiliteit verandert radicaal. De bevolking groeit, we wonen en werken anders, we maken op nieuwe manieren gebruik van goederen en diensten, de digitalisering verloopt razendsnel. Dat stelt ook nieuwe eisen aan stedelijke mobiliteitsnetwerken. Want we willen dat onze steden goed blijven functioneren en bereikbaar blijven, zonder concessies te doen aan de leefbaarheid voor de inwoners, bijvoorbeeld als het gaat om luchtkwaliteit en geluidsoverlast.

 • Betere doorstroming van verkeer voor alle doelgroepen

  De cloud-based software van Flowtack combineert alle beschikbare open source data om de verkeerssituatie real-time te meten en werking van de verkeerslichten daar op netwerkniveau op af te stemmen. Verkeerslichten worden met Flowtack slimme verkeerslichten en optimaliseert daarmee de doorstroming in en om de stad. Flowtack kan alle doelgroepen faciliteren en kan bijvoorbeeld het openbaar vervoer prioriteren, en zelfs fietsers voorrang geven als het hard regent.

 • Operationaliseren van beleid

  De verkeersproblematiek in de steden dwingt gemeenten tot stringent beleid. Aan de ene kant moet dat de leefbaarheid verhogen: minder verkeersoverlast, minder lawaai, minder uitstoot en een hogere veiligheid. En aan de andere kant wilt u de vitaliteit versterken: bereikbaarheid en doorstroming zijn belangrijk voor bewoners, het bedrijfsleven en het toerisme en daarmee voor het functioneren van de gemeente als geheel. Met Flowtack heeft u dé tool in handen die uw beleid operationaliseert.

 • Schonere stad

  Als u weet welke weggebruikers er onderweg zijn, hoeveel het er zijn en waar ze zijn, dan kunt u die data koppelen aan uw mobiliteitsbeleid. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor zorgen dat vrachtverkeer zonder oponthoud zijn bestemming bereikt. Meer doorstroming draagt bij aan een schone en leefbare stad. Minder remmen, optrekken en stilstaan zorgen immers voor een lager brandstofverbruik en dus een lagere uitstoot van kooldioxide (CO2) en stikstofoxide (NOx).

 • 2 - 40%
  minder stopmomenten
 • 7-18%
  minder CO2-uitstoot
 • 11-26%
  minder fijnstof-uitstoot (NOX)
Flowtack is ontwikkeld in samenwerking met Path2Mobility.

Meer kennis & inzicht

Uit onderzoek dat Binnenlands Bestuur in opdracht van Royal HaskoningDHV uitvoerde onder meer dan 300 Nederlandse gemeenten, blijkt dat veel gemeenten de mogelijkheden zien die Smart Mobility biedt. Er is echter wel koudwatervrees bij het implementeren van Smart Mobility-oplossingen. Dat is jammer: Smart Mobility is een haalbare en betaalbare manier om mobiliteit te stroomlijnen, waardoor stedelijke én landelijke gebieden ook in de toekomst bereikbaar blijven. Download het rapport en de brochure voor meer inzicht. 

 
Flowtack | Royal HaskoningDHV

Smart mobility: resultaten onderzoek bij lokale overheden 

Rapport

Smart mobility: Flowtack - voorrang voor leefbaarheid 

Technische brochure

Flowtack in het nieuws

Ervaar Flowtack zelf

Door geavanceerde technologie te koppelen aan een maatwerkstrategie en doelgerichte implementatie stellen we steden in staat hun huidige mobiliteitsnetwerken te optimaliseren en vorm te geven aan hun toekomstige mobiliteitssysteem. Met Flowtack maken we van verkeerslichten slimme verkeerslichten om het mobiliteitsbeleid van de wegbeheerder uitvoerbaar en toekomstbestendig te maken.

Ons team van meer dan 100 ervaren consultants, deskundig op het integrale terrein van transport en mobiliteit, staat klaar om de volgende uitdaging aan te gaan, samen met u. 

Flowtack | Royal HaskoningDHV

Wilt u ervaren hoe Flowtack ook in uw gemeente het verschil kan maken?

We geven graag een demonstratie!

Flowtack maakt onderdeel uit van de volgende overheidsprogramma’s: