Dit is Flowtack - voorrang voor optimale mobiliteit

Gemeentebesturen staan voor de taak om steden bereikbaar, vitaal én leefbaar te houden. Dat betekent dat het verkeer moet blijven rijden én dat luchtvervuiling moet worden tegengegaan. Goede doorstroming is daarvoor het sleutelbegrip.

Flowtack, in 2017 door Royal HaskoningDHV gelanceerd, is een prijswinnende, innovatieve oplossing voor het aansturen van slimme verkeerslichten (iVRI’s) die vraag en aanbod van verkeer continu analyseert en realtime op elkaar afstemt, en verkeersstromen voorspelt en optimaliseert.

Flowtack is voor wegbeheerders een waardevol instrument om te zorgen voor soepele en efficiënte verkeerstromen, waardoor ze kunnen zorgen voor een groenere en schonere stad.

 

Flowtack | Royal HaskoningDHV

Smart mobility nu al klaar voor de toekomst

Veel Nederlandse gemeenten zien de mogelijkheden die smart mobility biedt om te werken aan een bereikbare, leefbare stad. Dit blijkt uit onderzoek dat Binnenlands Bestuur in opdracht van Royal HaskoningDHV uitvoerde onder meer dan driehonderd Nederlandse gemeenten. Gemeenten hebben wel last van koudwatervrees bij het implementeren van smart mobility-oplossingen. Dat is jammer en onnodig: smart mobility is een haalbare en betaalbare manier om mobiliteit te stroomlijnen, waardoor stedelijke én landelijke gebieden ook in de toekomst bereikbaar blijven.

Download de onderzoeksresultaten

Optimalisering doorstroming in Deventer

Flowtack optimaliseert de doorstroming in en rond Deventer en maakt de stad daardoor leefbaarder, met minder luchtvervuiling. De gemeente begon met Flowtack op 24 kruispunten, maar breidde dat aantal vervolgens uit naar 39. Inmiddels regelt én optimaliseert Flowtack het verkeer in Deventer met positief effect op de doorstroming, leefbaarheid en veiligheid. 
 
Dankzij Flowtack is Deventer als eerste gemeente in staat de verkeersdoorstroming door de hele gemeente onder alle omstandigheden optimaal te houden en de mogelijkheden van de iVRI optimaal te benutten.

Beter verkeersmanagement voor meer veiligheid

Verkeersmanagement maakt gebruik van een hele reeks verschillende databronnen voor een veilige verkeersafwikkeling op de drukke wegen van vandaag. Open source data van detectielussen, sensoren, apps en navigatiesystemen in auto’s zijn daarbij onmisbaar. 

De cloud-based software van Flowtack combineert al die open source data om de verkeerssituatie real-time te meten en werking van de verkeerslichten daar op netwerkniveau op af te stemmen. Zo maakt Flowtack van verkeerslichten slimme verkeerslichten en optimaliseert daarmee de doorstroming in en om de stad. 

Flowtack voorkomt dankzij een soepele verkeersafwikkeling onnodig afremmen en wachten voor verkeerslichten, én onnodig optrekken. Dat beperkt de filevorming en draagt ook weer bij aan een groenere en schonere stad.

Flowtack werkt op alle gecertificeerde iVRI’s, er is nu en in de toekomst geen sprake van leveranciersafhankelijkheid. Bij toekomstige ontwikkelingen volstaat een software-update, het is daarvoor niet meer nodig om de installatie van verkeerslichten op locatie aan te passen.

Mocht de internetverbinding onverhoopt uitvallen, dan schakelt een iVRI onmiddellijk en probleemloos terug op de default-instelling. Zodra de verbinding is hersteld, meestal binnen een paar seconden, schakelt de iVRI automatisch weer terug naar Flowtack.
Flowtack is ontwikkeld in samenwerking met Path2Mobility.

Onafhankelijk onderzoek werking Flowtack

Een onafhankelijke verkeerskundige evaluatie, uitgevoerd door DTV Consultants in opdracht van het Landelijk Verkeersmanagement Beraad (LVMB), toont aan dat Flowtack significant bijdraagt aan een betere verkeersdoorstroming en een betere oversteekbaarheid voor fietsers. Marcel Willekens, adviseur Smart Mobility bij DTV Consultants:

“Onze rapportage laat zien dat Flowtack beter anticipeert op het actuele aankomstpatroon van het verkeer dan de halfstarre cyclische voertuigafhankelijke regelingen, waardoor reistijden, voertuigverliesuren en wachttijden duidelijk korter zijn.”

Flowtack: in Deventer bewezen effect

 • Voertuigen tot 40% minder

 • Voertuigverliesuren 10% lager

 • CO2-uitstoot 7-18% lager

 • Uitstoot fijnstof (NOX) 11-26% lager

Deventer koos als eerste gemeente van Nederland voor een toekomstbestendige aanpak van verkeersmanagement en profiteert in de dagelijkse praktijk van het bewezen voordeel dat Flowtack biedt.

Intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) met Flowtack stellen gemeentes in staat om meer voorrang te geven aan het openbaar vervoer, aan hulpdiensten of aan groepen fietsers tijdens regenbuien. Zo werken gemeenten aan een schonere en veilige stad.

Flowtack in Amersfoort

Door de centrale ligging van Amersfoort is het druk op de wegen in en om de stad. Flowtack wordt ingezet om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren op het traject Maatweg – N199. Langs de route staat het Meander Medisch Centrum, met een belangrijke regionale functie. Ook staat de Brandweerpost Amersfoort-Centrum vlakbij en ligt er een snelfietsroute waarvan veel scholieren gebruik maken. Flowtack zal zorgen voor verdere optimalisatie van de afwikkeling van deze verkeersstromen. 

‘We zien dat Flowtack goed scoort op het gebied van bewezen technische stabiliteit en verkeerskundige resultaten. Daarbij vinden we het belangrijk dat we het functioneel verkeerskundig beheer deels zelf kunnen uitvoeren. Flowtack biedt die mogelijkheid.’ 

Jaco van Veldhuijsen, Programmamanager C-ITS van Goedopweg

Flowtack in Groningen

Groningen werkt aan een betere doorstroming en bereikbaarheid. Flowtack zorgt op de route van en naar het centrum en het UMC Groningen voor verdere optimalisatie van de afwikkeling van het verkeer. Dit zal een betere doorstroming en kortere wachttijden opleveren voor het autoverkeer, bussen en fietsers in combinatie met prioriteit voor de hulpdiensten. Een mooie bijdrage aan een aantrekkelijk leefklimaat en het realiseren van ‘2035 CO2-neutraal’.

“In het kader van Hive Mobility bieden we graag ruimte aan technologische vernieuwing en intelligente mobiliteitsoplossingen, voor betere doorstroming en bereikbaarheid. De iVRI met Flowtack op dit kruispunt past daar perfect in.”

Tim van Winsum, Strategisch adviseur Planning en Smart Mobility, Groningen Bereikbaar

Havenbedrijf Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam wil Flowtack inzetten om de doorstroming en de bereikbaarheid van de wereldhaven te verbeteren. Op een belangrijk knooppunt op de route van en naar de ETC Terminal, die ook beide Maasvlaktes met elkaar verbindt, zal een pilot worden gehouden naar het effect van prioritering van vrachtverkeer. Doel is betere verkeersdoorstroming, een betere bereikbaarheid van de terminal en minder milieubelasting. Elke minuut telt en elke stop en start van een volle vrachtwagen kost een liter dieselolie. Soepele doorstroming zorgt dus voor lagere kosten, tijdwinst én milieuwinst.

Flowtack in Rijswijk

Op de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk, de belangrijkste verkeersader tussen de A4 en Den Haag, is nauwelijks ruimte voor aanvullende infrastructurele maatregelen. Juist in zo’n zeer gecompliceerde verkeerssituatie kan Rijswijk dankzij de innovatieve technologie van Flowtack zorgen voor betere doorstroming en bereikbaarheid, en voor minder milieubelasting. De eerste drie van in totaal acht kruispunten op de Prinses Beatrixlaan zijn inmiddels op Flowtack aangesloten.

“Waar ruimte voor meer infrastructuur ontbreekt, kan innovatieve technologie ons verder brengen. Dat doen we nu met Flowtack, om de doorstroming op een van de belangrijkste verkeersaders door Rijswijk te verbeteren.”
Marcel Wattel, Verkeerskundig Adviseur Verkeersmanagement & Smart Mobility, Gemeente Rijswijk

Flowtack in Zeist

De Utrechtseweg, een van de belangrijkste verkeersaders door Zeist, kan de verwachte groei van het verkeer niet meer aan. Daarom heeft de gemeente Zeist gekozen voor Flowtack, de dynamische adaptieve verkeersregelapplicatie (het slimme stoplicht) van Royal HaskoningDHV. Flowtack stemt vraag en aanbod van verkeer continu en real-time op elkaar af en zal op vier kruispunten op de Utrechtseweg zorgen voor een betere doorstroming, minder files én schonere lucht. Daarnaast wordt een oversteek meegenomen om fietsers veilig en vlot te laten oversteken.

Jeffrey Rampaart, Project manager gemeente Zeist:
“Op een belangrijke verkeersader door Zeist willen we naar goede doorstroming van het OV, minder files en veiligere oversteken voor fietsers en voetgangers. We hebben hoge verwachtingen van Flowtack om daaraan bij te dragen."

Flowtack in Liverpool

In Liverpool heeft Royal HaskoningDHV in opdracht van het gemeentebestuur onderzoek gedaan naar files in de stad. Daaruit bleek dat 17% van de wegen zorgde voor 72% van de vertragingen. Op basis daarvan kon Flowtack vervolgens zeer doelgericht worden ingezet op drie belangrijke verkeersaders, om daar de doorstroming aanzienlijk te verbeteren. De kosten-batenanalyse wijst uit dat elke geïnvesteerde euro maar liefst 3,5 euro oplevert.

Meer weten

Naar en door de leefbare stad: vlot, veilig en schoon

De leefbare stad en het verkeer: het is en blijft een uitdagende combinatie. Gemeentebesturen staan voor de taak om steden leefbaar, bereikbaar en vitaal te houden. Goede doorstroming is daarvoor het sleutelbegrip. Voor alle vormen van verkeer, inclusief fietsers en voetgangers. Dat vraagt volgens Bart Humblet, Directeur Mobiliteit van Royal HaskoningDHV, om strategische beleidskeuzes rond de mobiliteitstransitie én een optimaal gebruik van een steeds beter gevulde technologische gereedschapskist, inclusief verantwoord datagebruik.

Lees meer

Flowtack – smart city technologie voor leefbare toekomst

Stadsbestuurders en beleidsmakers: geïntegreerd mobiliteitsbeleid

Flowtack helpt beleidsmakers en stadsbestuurders om essentiële beleidsdoelen van het mobiliteitsbeleid te bereiken. Het stelt ze bijvoorbeeld in staat om mobiliteit te koppelen aan de inrichting van milieuzones. Ook kunnen ze Flowtack inzetten om bijvoorbeeld het openbaar vervoer en/of fietsers te prioriteren. Zo beperken ze de uitstoot en houden ze de stad leefbaar. Het resultaat: een stad die aantrekkelijker is om in te wonen en te werken – en die het waard is om in te investeren.
 • Schonere lucht
 • Minder uitstoot
 • Optimalisering van investeringen in infrastructuur
 • Een gezond leefklimaat én een gezond investeringsklimaat

Wegbeheerders: hogere veiligheid, betere toegankelijkheid

Wegbeheerders kunnen met Flowtack de stad toegankelijk houden, hun grip op de prestaties van het verkeersnetwerk versterken en prioritering toepassen. Met de C-ITS applicatie Flowtack combineren en analyseren ze beschikbare open data, om verandering op netwerkniveau te kunnen realiseren. Van verkeerslichten naar slimme verkeerslichten.
 • Toegankelijke stad door minder stilstaand verkeer en betere doorstroming
 • Meer grip op het integrale verkeersnetwerk
 • Hogere verkeersveiligheid

Bewoners, bezoekers en werkenden

Flowtack verbetert de leefbaarheid en de toegankelijkheid van de stad, voor wie er woont of er naartoe komt. Flowtack verbetert de doorstroming in en om de stad, kan het openbaar vervoer prioriteren, en zelfs fietsers voorrang geven als het hard regent. Dat maakt woon-werkverkeer makkelijker, sneller en plezieriger.
 • Minder files
 • Schonere lucht
 • Beter toegankelijk

Toekomstbestendige mobiliteit

Mobiliteit verandert radicaal. De bevolking groeit, we wonen en werken anders, we maken op nieuwe manieren gebruik van goederen en diensten, de digitalisering verloopt razendsnel. Dat stelt ook nieuwe eisen aan stedelijke mobiliteitsnetwerken. Want we willen dat onze steden goed blijven functioneren en bereikbaar blijven, zonder concessies te doen aan de leefbaarheid voor de inwoners, bijvoorbeeld als het gaat om luchtkwaliteit en geluidsoverlast.
 
Bij Royal HaskoningDHV zijn we ervan overtuigd dat Flowtack gemeentes in staat stelt om deze uitdaging goed toegerust aan te gaan. Ze kunnen de verkeerstromen soepeler en efficiënter maken. Dat vermindert het aantal opstoppingen én de luchtvervuiling, en het bespaart tijd, brandstof en dus geld.
 
Smart mobility kan alleen echt succesvol zijn als er een visie op het mobiliteitsbeleid voor de lange termijn aan ten grondslag ligt. De geavanceerde technologie van Flowtack legt vervolgens de basis voor de implementatie van effectieve strategieën en uitvoeringsplannen van de wegbeheerder.

Waardering voor innovatiekracht

In november 2017 werd Flowtack onderscheiden met de Vernufteling, de jaarlijkse prijs van branche-organisatie NLingenieurs voor het meest innovatieve project van een ingenieursbureau. Flowtack blinkt volgens de jury uit in ‘zinvol gebruik van computerkracht en big data en laat zien welke potentie dit heeft om de leefomgeving te verbeteren.’


Ervaar Flowtack zelf

Door geavanceerde technologie te koppelen aan een maatwerkstrategie en doelgerichte implementatie stellen we steden in staat hun huidige mobiliteitsnetwerken te optimaliseren en vorm te geven aan hun toekomstige mobiliteitssysteem. Met Flowtack maken we van verkeerslichten slimme verkeerslichten om het mobiliteitsbeleid van de wegbeheerder uitvoerbaar en toekomstbestendig te maken.

Ons team van meer dan 100 ervaren consultants, deskundig op het integrale terrein van transport en mobiliteit, staat klaar om de volgende uitdaging aan te gaan, samen met u. Ook zijn wij onderdeel van het Talking Traffic programma.

Wilt u ervaren hoe Flowtack ook in uw gemeente het verschil kan maken? We geven u graag een demonstratie!