Onze aanpak

We hebben up-to-date modellen, tools en expertise beschikbaar voor het berekenen van de effecten van luchtverontreiniging in het kader van vergunningverlening en de effecten op de volksgezondheid.

Wij adviseren over het verbeteren en beheren van de luchtkwaliteit als gevolg van de effecten van verkeer en vervoer (incl. scheepvaart) en stedelijke ontwikkelingsprojecten. Maar ook de beoordeling van het effect van industriële of recreatieve ontwikkelingen op de kwaliteit van de lucht of op stikstofdepositie vormt een belangrijk onderdeel van onze activiteiten.

Onze kennis en ervaring omvat onder andere:
  • Maatregelen luchtkwaliteit
  • Plantoetsing luchtkwaliteit
  • Beleidsadvisering luchtkwaliteit
  • Emissiedatamanagement
  • NSL en monitoring
  • Effecten op mens en natuur
  • Stikstofdepositie
  • Geur
  • Scheepvaart en luchtkwaliteit