Multimodale visie

Daarbij is de uitdaging binnen een stad anders dan tussen steden. En dat is ook weer anders in sterk verstedelijkte regio’s of in overwegend landelijk gebied. Openbaar vervoer zorgt hoe dan ook voor bundeling van reizigersstromen op korte en lange afstand. Het biedt grote maatschappelijke kansen op gebied van duurzame economische ontwikkeling. Het verdient dan ook een multimodale visie op mobiliteit waarbij andere beleidsterreinen worden meegewogen.

Voor publiek en privaat

Ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur, knooppunten, duurzaamheid, fietsbeleid en parkeerbeleid vormen samen het speelveld waarin het openbaar vervoerbeleid plaatsvindt. Het openbaar vervoer is constant in ontwikkeling en terrein van een grote diversiteit aan (semi-)publieke en private partijen.

Van rail tot stations

Zo komt in de ene regio of stad een snelle lightrail verbinding, extra en vernieuwde stations en de ontwikkeling van een fijnmazig netwerk op knooppunten binnen dezelfde modaliteit. En elders is er behoefte aan de ontwikkeling van een R-net of de ontsluiting van kleine kernen met een mix van oplossingen.

Team voor openbaar vervoer

Om onze opdrachtgevers optimaal te kunnen adviseren, heeft Royal HaskoningDHV een OV-team. Hierin zijn de expertises gebundeld die nodig zijn om vanuit een integrale kijk beleid te ontwikkelen. We helpen samenhang te brengen tussen vervoersvraag en infrastructuur, in rail- en stationsomgevingen, nationaal en regionaal openbaar vervoer en kleinschalig vervoer.

U kunt bij ons terecht voor vele vormen van advies, zoals:
  • Netwerkanalyse
  • Onderzoek van de toekomstige vervoersvraag
  • Capaciteitsstudies
  • Integraal ontwerp van alle facetten van het spoor, evenals stations én de inpassing in de omgeving
  • Begeleiden van aanbestedingen, op alle niveaus, van rail tot kleinschalig vervoer
  • Begeleiden van de uitvoeringsfase, zowel in projecten als in het beheer van concessies
  • Dienstregelingadvies

Aanvullende expertises voor openbaar vervoer

Daarnaast wordt het team binnen de organisatie eenvoudig aangevuld met expertise op andere beleidsterreinen. Zo vindt de modal split niet alleen binnen het domein van openbaar vervoer plaats. Door dit team en de directe beschikbaarheid over aanvullende expertises kunnen we de integrale aanpak bieden die het openbaar vervoer met zijn rail, stations en andere infrastructuur vraagt.

Download onze OV Infographic hier

Gerelateerde challenges, markten en diensten