Integraal werken aan de fysieke leefomgeving van de toekomst
Het beheer van de openbare ruimte vraagt om een doordachte en gecoördineerde samenwerking en om weloverwogen beslissingen. Tijdige afstemming tussen beleid (Sopex - Social demands), onderhoud (Opex) en aanleg (Capex ) zorgt voor een optimale en effectief beheer en inrichting van onze wegen, fietspaden, pleinen en parken. Van oudsher zijn dit verschillende silo’s. Sopex is waardegestuurd: het gaat om het realiseren van maatschappelijke doelen. Capex en Opex zijn financieel gestuurd: het is de wereld van ontwerp, budgetten en kosten. Door de drie silo’s te verbinden wordt waardegedreven beheer van de openbare ruimte met adaptieve infrastructuur mogelijk. 

Samenwerking en data-uitwisseling voor een adaptieve infrastructuur

Voor Royal HaskoningDHV is de verbinding tussen Sopex, Capex en Opex cruciaal. Alleen als de verschillende velden elkaars taal spreken en samenwerken aan gedeelde doelen, creëren zij optimale waarde. Sopex wordt daarmee de centrale draaischijf bij de inrichting van de openbare ruimte die de Capex en de Opex aansturen. Daarbij zal in toenemende mate data-uitwisseling over het gebruik van de infrastructuur een belangrijke rol spelen. Het resultaat: kosteneffectieve aanleg en beheer met oog voor maatschappelijke doelen als duurzaamheid en circulariteit, leefbaarheid en het verbeteren van sociale cohesie. Verder is bewonersparticipatie essentieel om de fysieke leefomgeving te laten floreren, nu en in de toekomst.

Complexe maatschappelijke transities kunnen zo resulteren in een adaptieve inrichting en beheer van de openbare ruimte. We helpen u graag door mee te denken met, en mee te werken aan uw (maatschappelijke) infrastructuuropgave.

 • Investeringskosten (CAPEX)

  Design & engineering voor vandaag en morgen

  CAPEX bestaat uit infra-asset design & engineering. Het gaat om de totale kosten die gemaakt worden voor de uitwerking en realisatie van het project.
 • onderhoudskosten (OPEX)

  Adaptief en dynamisch infra-asset onderhoud

  OPEX betreft de kosten van infra-asset maintenance. Dit zijn de terugkerende onderhoudskosten nadat het project is opgeleverd.
 • maatschappelijke doelen (SOPEX)

  Waarde voor de samenleving

  SOPEX omvat de infra-asset planning, waarbij rekening wordt gehouden met de fysieke leefomgeving en de gestelde maatschappelijke doelen.

Waarde creëren met data

We weten steeds meer over het gebruik van de openbare ruimte. Door die data te koppelen, transparant weer te geven op dashboards en te interpreteren, zijn de Sopex, Opex, en Capex-waardes te verbeteren en op elkaar af te stemmen. Onder meer door Digital Twin, continue sensoring en monitoring van onze assets en Machine Learning in te zetten, kunnen we waardegedreven besluitvorming steeds beter en sneller faciliteren en kunnen we de realisatie van onze doelen monitoren.

Door data te koppelen, te analyseren en te interpreteren ontstaat waardevolle nieuwe informatie. Deze informatie stelt u niet alleen in staat om strategische en tactische doelen te realiseren maar ook om vast te stellen of de gerealiseerde resultaten ook echt bijdragen aan het behalen van uw (maatschappelijke) doelen. Zo komt u van maatschappelijke ambitie via strategische en tactische doelen naar kosteneffectieve en efficiënte realisatie. En terug. Royal HaskoningDHV helpt u daarbij, zodat u beter in staat bent om een toekomstbestendige beslissing te nemen met oog voor de volledige maatschappelijke impact.

 
Samenwerken is mensenwerk

Beginnen met integraal en waardegedreven beheer van de openbaar ruimte kan morgen. Royal HaskoningDHV is beschikbaar voor begeleiding en ondersteuning in elke fase van elk project. Samen met uw stakeholders en uw organisatie ontwikkelen we de voorwaarden en uitgangspunten, tools en de integrale blik die nodig is om de beoogde maatschappelijke projectdoelen te realiseren. Zo ontstaat een openbare ruimte die flexibel en adaptief is, met gedeeld eigenaarschap, passend bij de vraag van vandaag en morgen. 

Door samen te werken en slim gebruik te maken van technologie, kunnen we de openbare ruimte toekomstbestendig inrichten en inspelen op de behoefte van de bewoners en gebruikers. Daarmee denken we vooruit en gebruiken we hedendaagse data om beter te worden en ons voor te bereiden op ‘morgen’. Met onder andere een efficiënt wegennetwerk en intelligente steden verbeteren we stap voor stap onze samenleving. 

De unanieme steun bij de vaststelling toont dat de gemeenteraad de kwaliteiten van dit bijzondere gebied op waarde schat. Bovendien was er grote waardering voor inhoud en proces, met een geweldige rol voor de projectleider van Royal HaskoningDHV.

Mikke Leenders

Area Manager gemeente Eindhoven

Bewezen impact

Royal HaskoningDHV legt de basis voor een toekomstgerichte, integrale en adaptieve openbare ruimte en de fysieke leefomgeving in heel Nederland. Dat doen we met oog voor kosten én maatschappelijke waarde en impact voor gebruikers, inwoners en andere belanghebbenden.
 

Whitepaper

Gemeenten willen de inrichting en het beheer van de openbare ruimte graag integraal aanpakken, maar hun huidige werkwijze is nog sterk verkokerd. De kosten zijn bovendien leidend, al groeit het besef om ook de gebruikers- en belevingswaarde mee te wegen. Dat blijkt uit een onderzoek van Binnenlands Bestuur en Royal HaskoningDHV.

 

Whitepaper

Geef jij vorm aan de openbare ruimte van de toekomst?

We zoeken talenten die de openbare ruimte en infrastructuur klaar willen maken voor de maatschappelijke eisen en wensen van vandaag, morgen en overmorgen. Dat vraagt niet alleen technische kennis en kunde, maar ook sociale vaardigheden. Weet jij jouw skills in te zetten voor vooraanstaande opdrachtgevers en de realisatie van afwisselende projecten? Begrijp jij dat engineering een digitaal fundament heeft? En ben jij in staat om binnen Royal HaskoningDHV je kennis en kunde optimaal te benutten én te laten groeien en bloeien? 

Bekijk dan onze vacatures