Er zit nog veel meer in afvalwater waar gebruik van kan worden gemaakt, denk aan bioplastics of alginaat. En er zijn geweldige oplossingen voorhanden, waar toekomstige generaties recht op hebben. Samen met kennisinstituten en waterschappen staat Royal HaskoningDHV aan de wieg van deze ontwikkelingen. Gedreven door onze passie voor duurzame watersystemen komen we steeds weer met nieuwe hoogwaardige technologieën, waarmee gemeenten en waterschappen hun werk kunnen optimaliseren.

Samen lange termijn plannen maken 

Samenwerking is daarbij het sleutelwoord. Aanleg, gebruik en onderhoud van bijvoorbeeld transportleidingen en gemalen zijn immers alleen in samenhang optimaal beheersbaar en betaalbaar te maken. Samen met onze partners realiseren we een goede langetermijnplanning van de infrastructuur in de afvalwaterwereld. 

Duurzamer door data 

Ook goed assetmanagement en beter gebruik van IT in de watersector biedt nieuwe kansen. De vele afvalwatersystemen die ons land kent (assets) brengen een schat aan data voort. Het ontginnen daarvan levert waardevolle nieuwe ingrediënten, waarmee we nóg duurzamer met ons water kunnen omgaan. De adviseurs van Royal HaskoningDHV laten technologie, techniek en IT samenkomen. Het resultaat: dagelijks nieuwe inzichten om besturingen beter te programmeren en assets tot nóg hogere prestaties te brengen.

Gerelateerde challenges & markten