Besturen en directies moeten en willen aantoonbaar ‘in control’ zijn over hun beheertaken. De uitvoering van de beheertaken door uitvoeringsorganisaties moet efficiënt en voorspelbaar verlopen, met een minimum aan verrassingen in realisatie van de investerings- en exploitatiebegrotingen. En dit in een continu complexer wordende omgeving, waarin steeds nauwer wordt samengewerkt met ketenpartners.

Assetmanagementprincipes toepassen

Steeds meer bestuurders en managers van waterschappen en drinkwaterbedrijven raken ervan overtuigd dat het concept van professioneel assetmanagement conform de ISO55000 de uitvoeringsorganisaties de hulpmiddelen biedt om een volgende stap te maken in het (in deze geest) verder professionaliseren van hun bedrijfsvoering. Veel waterbeheerders en drinkwaterbedrijven hebben inmiddels succesvolle stappen gezet in de toepassing van assetmanagementprincipes.

Uniek portfolio voor watersector

Als Royal HaskoningDHV hebben we de afgelopen jaren veel assetmanagementexpertise opgedaan in ‘koploper-domeinen’ als infrastructuur, industrie en utiliteitsbouw. De hier opgedane expertise hebben wij doorvertaald naar het waterdomein. De brede en diepgaande expertise van enerzijds assetmanagement en anderzijds het waterbeheer en de drinkwatervoorziening, stelt ons in staat om de watersector een uniek portfolio aan assetmanagementdiensten en -producten te bieden.

Een greep uit ons portfolio:

  • Het begeleiden van besturen en directies bij het verkennen van de waarde en mogelijkheden van professioneel assetmanagement voor de organisatie
  • Het begeleiden van de waterschappen en drinkwaterbedrijven bij het operationeel implementeren van assetmanagement in de organisatie, gericht op de gehele lifecycle van de assets (realisatie/aanleg, beheer en onderhoud, operations, renovatie)
  • Het voorbereiden van ISO55000-certificering
  • Tactisch-operationele diensten op het gebied van onderhoudsmanagement (zoals uitvoeren risicoanalyses, opstellen FMECA, beschikbaarheids-/betrouwbaarheidsanalyses, optimaliseren onderhoudsconcepten, opstellen onderhoudsplannen, ontwikkelen LTAP’s, etc.)
  • Het verbeteren van de informatiehuishouding als pijler onder het assetmanagement.