Onstuitbare opmars

Het kan snel gaan met de fiets, letterlijk en figuurlijk. In 2021 werden er voor het eerst meer elektrische dan gewone fietsen verkocht, zelfs de elektrische kinderfiets is aan een opmars bezig. De vereenvoudigde leaseregeling maakt de e-bike aantrekkelijker en gemeenten zijn ook bezig om de maximum snelheid op de meeste wegen terug te brengen naar 30 kilometer. Zo kan de fiets, en zeker de elektrische, de concurrentiestrijd steeds beter aan.

 

Fiets centraal in de gezonde stad

Tegelijkertijd: fietsbeleid raakt aan allerlei andere aspecten van de inrichting van de openbare ruimte in de gezonde stad van de toekomst. Het gaat om de andere mobiliteit – zoals de rol van de auto – maar ook om schone lucht, om geluid, bereikbaarheid, leefbaarheid en vitaliteit.

 

En fietsmobiliteit heeft niet alleen te maken met techniek en met harde infrastructuur zoals een fietsnetwerk met meer fietssnelwegen, doorfietsroutes en fietsstroken. Het gaat ook om kennis, houding en gedrag van de mensen die elkaar in de openbare ruimte tegenkomen en die de voorzieningen gebruiken. In de openbare ruimte zorgt de opmars van de fiets voor een andere balans en een andere dynamiek, die bijvoorbeeld gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid en voor de acceptatie. Of denk aan elektrische fietsen die sneller rijden dan gewone fietsen, zeker als het speed pedelecs zijn. Denk aan bakfietsen om kinderen naar school te brengen, of als logistiek alternatief. 

Bundeling van expertise

Daarom koppelen we ingenieurs aan gedragswetenschappers, en omgevingsmanagers aan data experts. Zodat er bijvoorbeeld voldoende fietsparkeerplaatsen zijn bij elke bushalte. En zodat een mobiliteitshub, een deelfietsproject of een fietssnelweg er niet alleen mooi uitziet en mooi klinkt, maar ook vaak en goed worden gebruikt – en dus bijdraagt aan de gestelde doelen. Anders is het weggegooid geld.

Gedeeld eigenaarschap

Diezelfde samenwerking tussen verschillende disciplines moet ook de ruimte krijgen in de gemeentelijke organisatie. Onze ervaring leert dat specialisten van verschillende gemeentelijke afdelingen elkaar soms nauwelijks kennen, en nog te weinig samenwerken. Wij brengen ze bij elkaar. Zo ontstaat gedeeld eigenaarschap, uitvoeringskracht en daarmee een beter resultaat: een geheel dat meer is de som der delen.
Zo’n holistische en integrale aanpak van fietsmobiliteit neemt niet weg dat we altijd oog hebben voor de quick wins, voor problemen die je meteen kunt oplossen. We staan voor het einddoel, maar ook voor de kleinere mijlpalen onderweg. Zulke successen zijn bovendien onmisbaar om het enthousiasme en de motivatie te behouden, en liefst te versterken. 

Deze mensen weten waar ze het over hebben. Ze hebben onze verwachtingen overtroffen, met name ook door de rijkheid en de toegankelijkheid van de informatie via iReport. Het is een sterke basis voor de uitvoering van onze strategie.

Bram Nieuwstraten

Beleidsmedewerker Fiets, Vervoerregio Amsterdam

Van startschot tot finishfoto

Van een heldere strategie over fietsmobiliteit via goede ideeën naar een succesvolle implementatie: dat gaat niet vanzelf. Daarom hechten we aan duidelijkheid en werken we resultaatgericht. Op het moment dat het startschot klinkt hebben we helder afgesproken waar we staan, waar we naartoe willen, welke maatregelen daarvoor nodig zijn en welk resultaat mag worden verwacht. En we ondersteunen van begin tot eind, bij grote en kleine oplossingen. Onze ervaring in het uitvoeren van complexe programma’s, met oog voor de belangen van sterk verschillende stakeholders, voor budgetten en deadlines, zorgt dat we uiteindelijk tevreden met elkaar op de finishfoto staan.

ontdek onze services

 • Beleid en strategie

  Fietsbeleidsplannen, gezonde stad, fietsnetwerken, verschillende gebruikers, drukte op het fietspad.

 • Fietsinfrastructuur

  Tracéstudies en haalbaarheidsstudies doorfiets- en snelfietsroutes, duurzame inrichting, ontwerp, realisatie en uitvoering.

 • Procesbegeleiding en participatie

  Voor complexe (bestuurlijke) vraagstukken, inclusief financiële haalbaarheid en stakeholderparticipatie.

 • Deelvervoer en hubs

  Deelfietsen, mobiliteitshubs, ketenmobiliteit.

 • Gedrag en verkeersveiligheid

  Fietsstimulering, ook voor ouderen, knelpuntenanalyses.

 • Fietsparkeren

  Uitwerking van beleid, bouwkundig ontwerp en akoestiek, uitvoering.

Minder wachten, schonere lucht

Ons Flowtack systeem verbindt fietsapps met verkeerslichten en zorgt voor groen licht zodra fietsers bij het verkeerslicht aankomen. De applicatie stemt vraag en aanbod van verkeer via verkeerslichten real-time op elkaar af. Dat zorgt voor 20% minder CO2-uitstoot, 40% minder stopmomenten, 25% minder wachten voor fietsers en 10% minder voertuigverliesuren.

Flowtack | Royal HaskoningDHV

Ervaar Flowtack zelf

We geven graag een demonstratie!