Strategisch vermogen en fietsbeleid

De fiets is een aanjager van duurzame mobiliteit en een belangrijk onderdeel van ketenmobiliteit. Er zijn daarbij verschillende vraagstukken. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met fietsparkeren en deelmobiliteit? En welke plek heeft de fiets rondom onze stations en mobiliteitshubs? Deze vraagstukken vragen om een integrale benadering van het fietsbeleid en om gedragen masterplannen, fietsvisies, fietsstrategieën en uitvoeringsprogramma’s. Wij leveren maatwerk door lokale kennis te combineren met onze kennis van mobiliteit, ruimte, proces, gedrag en digitalisering.

Deze mensen weten waar ze het over hebben. Ze hebben onze verwachtingen overtroffen, met name ook door de rijkheid en de toegankelijkheid van de informatie via iReport. Het is een sterke basis voor de uitvoering van onze strategie.

Bram Nieuwstraten

Beleidsmedewerker Fiets, Vervoerregio Amsterdam

Implementatie

De fiets wordt steeds meer gestimuleerd als vervoermiddel tussen steden, gezien het toenemende aantal snelfietsroutes, doorfietsroutes en andere regionale fietsroutes. Het ontwikkelen en implementeren van zo’n route vergt inhoudelijke expertise die uiteenloopt van landschap en ecologie tot verkeerskundig ontwerp. Daarnaast is proceskennis nodig: hoe krijg je alle stakeholders op één lijn, zowel binnen de projectomgeving als in de omgeving in het gebied zelf?

Steeds meer steden kiezen voor een autoluwe binnenstad waarbij de auto naar de rand van de stad verplaatst. In de stad zelf worden voetgangers en fietsers centraal gesteld. Dit heeft consequenties voor de inrichting van de openbare ruimte in de stad en vraagt om een passend ontwerp. Daarbij moet rekening worden gehouden met nieuwe typen fietsen, zoals e-bikes, speed pedelecs en (elektrische) bakfietsen. Zowel tussen als binnen steden helpen wij gemeenten de juiste keuzes te maken qua strategie en ontwerp, rekening houdend met veiligheid en stallingsmogelijkheden voor elke fietser.

Gedrag en verkeersveiligheid

Het aantal fietsers neemt toe, maar er is nog steeds veel winst te boeken door mensen te stimuleren vaker of langer te fietsen. Fietsen draagt namelijk in belangrijke mate bij aan vitaliteit en duurzaamheidsdoelstellingen. Onze gedragsdeskundigen zijn gespecialiseerd in het opzetten van op maat gesneden gedragscampagnes en het inrichten van een werkgeversaanpak.

De fiets krijgt ook steeds meer verschijningsvormen, die leiden tot meer gebruik. Elektrische fietsen bijvoorbeeld stellen ouderen in staat om langer door te fietsen. De toenemende drukte en verschillen in snelheden op het fietspad brengen echter ook risico’s met zich mee voor de verkeersveiligheid. Om de kans op ongevallen te verminderen ontwikkelden wij samen met de Rijksuniversiteit Groningen het vergevingsgezinde fietspad, waarbij maatregelen langs de randen en in de berm ervoor zorgen dat bij een onzorgvuldigheid of stuurfout het risico op een valpartij of ander ongeluk zo minimaal mogelijk is.. Daarnaast verwerken wij de nieuwste ontwikkelingen in onze verkeerseducatieprogramma’s, die we inzetten bij zowel jongere als oudere weggebruikers.

Technologie

Met de juiste inzet van technologie bewegen fietsers soepeler door de stad en vinden ze gemakkelijker hun weg naar de fietsenstalling. Met onze mobiele telefoon kunnen we zelfs al fietssloten en fietsenstallingen openen en we ontvangen ons persoonlijke reisadvies direct op onze telefoon. Ons Flowtack systeem verbindt fietsapps met verkeerslichten en zorgt voor groen licht zodra fietsers bij het verkeerslicht aankomen. Daarnaast gebruiken we fietsen met sensoren om de afmetingen en onderhoudsstatus van fietsinfrastructuur in kaart te brengen.

Lees meer

Download onze infographic

Bekijk ook onze Infographic over Fietsmobiliteit