Wat is geothermie?

Met geothermie wordt warmte gewonnen uit de aarde. In het binnenste van de aarde vinden natuurlijke processen plaats die hitte produceren. Die hitte verwarmt de ondergrond en daarmee het water dat in diepe gesteentelagen opgesloten zit. Wanneer dit water omhoog wordt gepompt, kan de warmte uit het water gewonnen worden. Deze technologie wordt geothermie genoemd.

Vanaf de oppervlakte van de aarde stijgt de temperatuur per kilometer diepte met ongeveer 30°C. Dus hoe dieper de aarde in, hoe meer warmte er te winnen valt. Er zijn verschillende soorten geothermie afhankelijk van diepte: ondiepe geothermie, diepe geothermie en ultra diepe geothermie (UDG).

Ondiepe geothermie:
Bij ondiepe geothermie wordt er warmte gewonnen uit dieptes tussen de 500m tot 1000m diep. De temperatuur van het water loopt tot 40°C. Meestal wordt er een warmtepomp gebruikt om de warmte uiteindelijk te gebruiken.

Diepe geothermie:
Er wordt gesproken van diepe geothermie bij warmtewinning uit dieptes tussen de 1000m en 4000m. De temperatuur van het water op deze dieptes kan oplopen van ongeveer 100°C tot 200°C. Deze temperaturen zijn met name voor de lichte industrie interessant.

Ultra diepe geothermie:
Ultra diepe geothermie is warmtewinning uit de ondergrond dieper dan 4000m. De temperatuur van het water op deze diepte is hoger dan 100°C.

 

Het warmte-aanbod van geothermie is onafhankelijk van het weer, de seizoenen of andere bovengrondse processen. Daarom is de warmtelevering van een geothermiebron constant. Bekijk de video Van bron tot huis.

Geothermie is duurzaam en levert weinig CO2-uitstoot. Wilt u daar meer over weten - of over de eventuele overlast die veroorzaakt kan worden bij een geothermie-project, bekijk dan de video Duurzaamheid en omgevingsimpact.

Geothermie wordt gewonnen uit de ondergrond. De ondergrond bestaat uit verschillende lagen en niet elke laag is geschikt voor warmte winning. Een geschikte laag moet aan bepaalde eisen voldoen. De belangrijkste factor die bepaalt of een geothermie-project rendabel is, is de doorlaatbaarheid of permeabiliteit van de laag. Bekijk deze video Een kijkje in de ondergrond.

Royal HaskoningDHV kan veel voor u en uw geothermie-project betekenen. Zo kunnen wij een business case voor u opstellen en alle benodigde vergunningen regelen. Bekijk de video Business Case en de video Vergunningen. De volledige video serie over geothermie is ook te zien als Playlist Geothermie.

Onze rol


Taco Hoencamp
Senior Project Manager

Job Last
Consultant  Geothermie

Sander Fransen
Adviseur Energie en Warmte

Raoel Steffens
Expert vergunningen

Yola Hesselberth
Junior Consultant Geologie


Geothermie is een betrouwbare en hernieuwbare energiesoort waarmee warmte en elektriciteit gewonnen wordt uit de ondergrond. Royal HaskoningDHV kan u adviseren over (gemeentelijk) energiebeleid, procesbegeleiding en haalbaarheidsonderzoeken bieden en ondersteunen in vergunningstrajecten. Wij zorgen dat de juiste actoren betrokken worden.

Daarnaast kunnen we ook een quickscan uitvoeren waarbij de potentie van de ondergrond in kaart wordt gebracht. Het is hierbij van belang om niet alleen naar de ondergrondse potentie te kijken, maar ook  om deze te spiegelen aan de bovengrondse energievraag.

Royal HaskoningDHV heeft veel ervaring met veiligheidsmanagement, risicomanagement en omgevingsmanagement in projecten en technieken die gebruik maken van de ondergrond.

Wij geloven dat het essentieel is om alle stakeholders bij een geothermie project te betrekken om zo draagvlak te creëren en ondersteuning te ontvangen van de lokale bevolking. Dit is dan ook een key element in onze aanpak.

Context

De energietransitie in Nederland is in volle gang. Het besluit om de Groningse gaskraan dicht te draaien vraagt om versnelling. De energietoekomst van Nederland zal bestaan uit een combinatie van allemaal verschillende technieken. Geothermie is er daar één van.

Geothermie is uniek omdat de warmtelevering onafhankelijk is van bovengrondse omstandigheden. Wilt u meer weten over de energietransitie en alles wat daarbij komt kijken, bekijk dan onze energietransitie pagina's.