Organisaties die veilig werken presteren beter, communiceren goed en reageren sneller op veranderende omstandigheden. Het creëren van een veilige werkomgeving vraagt om een integrale aanpak, waarbij aandacht is voor:

 • Technische integriteit: Goed ontworpen installaties, inspecties, onderhoud en keuringen moeten de technische integriteit van installaties borgen.
 • Veiligheidsbeheerssystemen: Veiligheidsbeleid en -organisatie, risicomanagement, audits en beoordeling door het management moeten de veiligheid binnen uw organisatie beheersen.
 • Veiligheidscultuur: Een veiligheidscultuur wordt gecreëerd door leiderschap, eigenaarschap, attitude, gedrag, (impliciete) aannames, percepties en gewoonten binnen een bedrijf met betrekking tot het omgaan met veiligheidsrisico’s.

Royal HaskoningDHV kan uw organisatie ondersteunen bij het veiliger maken van de technische installaties, het opzetten en optimaliseren van uw veiligheidsmanagementsystemen en het bewerkstelligen van verandering in het gedrag van medewerkers. Onze experts en adviseurs kunnen uw organisatie op alle vlakken ondersteunen om uw veiligheidsprestaties te monitoren, toetsen en verbeteren.

Wij kunnen u ondersteunen en adviseren op het vlak van onder andere:

 • Audits
 • Compliance
 • Machineveiligheid
 • Managementsystemen
 • Ongevallenonderzoek
 • Risico Inventarisaties en Evaluatie (RIE)
 • Technische Veiligheidsrevies COVID-19
 • Training en coaching
 • V&G Plannen
 • Veiligheidsstudies
 • Werkplekonderzoek.

Gerelateerde 
challenges & projecten