Jarenlange ervaring

Door jarenlange ervaring van onze adviseurs kunnen wij ons goed verplaatsen in uw wensen en kunnen wij u ontzorgen. We hebben kennis over bedrijfs-, industriële- en productieprocessen én we begrijpen het belang en de werkwijze van bevoegd gezagen. Bovendien kunnen wij en onze (bestuurs)juristen beoordelen of er mogelijk nog ruimtelijke procedures gevolgd moeten worden. We focussen op de vergunningprocedure, en stellen ons daarbij de vraag: ‘Welke raakvlakken zijn er met omgevingsfactoren en hoe zorgen we ervoor dat die factoren geen negatieve invloed hebben op de planning?’ Daardoor zijn we in staat het overzicht en voortgang te behouden in (complexe) vergunningtrajecten.

Betrouwbare brede en gespecialiseerde kennis

Onze opdrachtgevers zien ons als een betrouwbare partner, die in alle regio’s actief is. Ze waarderen onze brede én specialistische kennis, die onontbeerlijk is bij het verkrijgen van een omgevingsvergunning (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) (Wabo) om een project te realiseren. En om, eenmaal gerealiseerd, in compliance te blijven met die wet- en regelgeving. 

Onze vergunningenadviseurs begrijpen de mogelijke invloed van activiteiten op de omgeving en kunnen vanuit die rol aangeven welke ondersteunende onderzoeken nodig zijn in het vergunningenproces. Royal HaskoningDHV heeft alle expertise in huis op het gebied van ondersteunende onderzoeken met betrekking tot natuur, bodem, lucht, geluid, externe veiligheid (MRA, QRA, VR), afval, (afval)water, procestechnologie, brandveiligheid, gevaarlijke stoffen (PGS, REACH) en Milieueffectrapportage (M.e.r.). We werken overigens ook prima samen met derden die door onze opdrachtgevers ingehuurd worden.

Gerelateerde challenges & projecten