Feedback

Het webteam van Royal HaskoningDHV streeft ernaar een website zonder weglatingen, onregelmatigheden en fouten te ontwikkelen en te onderhouden. Als u onvolkomenheden tegenkomt in de inhoud van deze site, neem dan contact met ons op via het e-mailadres: [email protected].

Disclaimer

HaskoningDHV Nederland B.V. een onderneming van Royal HaskoningDHV | Kamer van Koophandel nr. 56515154

Gebruiksvoorwaarden

Welkom op onze website. Wanneer u verder gaat met browsen en het gebruiken van deze website, stemt u ermee in onze Gebruiksvoorwaarden na te leven en daaraan te zijn gebonden.

Copyright

Alle inhoud van deze site is eigendom van Royal HaskoningDHV of van derden die ons toestemming hebben gegeven hun inhoud te publiceren. Inhoud van deze site mag in geen geval worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Royal HaskoningDHV. Lees voor meer informatie onze Gebruiksvoorwaarden.

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel Royal HaskoningDHV uiterste zorgvuldigheid heeft betracht bij het samenstellen van de informatie op deze website, kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Lees voor meer informatie onze Gebruiksvoorwaarden.

Gebruiksvoorwaarden

Deze Royal HaskoningDHV-website (hierna: de "Website") wordt u aangeboden door Royal HaskoningDHV. Uw toegang tot en gebruik van deze Website en/of specifieke inhoud, data, materiaal of informatie, inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, foto's, afbeeldingen, links en ander materiaal (hierna: de “Inhoud”) die op deze Website wordt aangeboden of via deze Website beschikbaar wordt gesteld, vallen onder de voorwaarden voor gebruik zoals die hieronder uiteen worden gezet. Door deze Website te bezoeken of te gebruiken, accepteert u expliciet deze voorwaarden voor gebruik. Indien u niet akkoord gaat met alle hier volgende voorwaarden voor gebruik, dient u deze Website niet te bezoeken of te gebruiken.

De voorwaarden voor gebruik kunnen op enig moment door Royal HaskoningDHV worden aangepast. Royal HaskoningDHV houdt zich bovendien het recht voor op enig moment en zonder voorafgaand bericht de Website of de Inhoud daarvan stop te zetten en/of te wijzigen. Eventuele gewijzigde voorwaarden voor gebruik worden van kracht na publicatie daarvan. Wanneer u na publicatie van gewijzigde voorwaarden de Website blijft bezoeken of gebruiken, wordt u geacht deze gewijzigde voorwaarden te hebben geaccepteerd. Royal HaskoningDHV raadt u aan deze voorwaarden voor gebruik geregeld te raadplegen.

Deze Website is met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld. Royal HaskoningDHV stelt alles in het werk om de nauwkeurigheid en volledigheid van de Inhoud van de Website te waarborgen, maar kan daarvoor geen verklaringen of garanties geven. Evenmin biedt Royal HaskoningDHV enige verklaringen of garanties ten aanzien van de bediening, tijdigheid, veiligheid of afwezigheid van fouten van deze Website of ten aanzien van de juistheid, volledigheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van resultaten die mogelijk door het gebruik van de Website (inclusief de Inhoud daarvan) zijn verkregen of van de mate waarin deze resultaten aan uw vereisten voldoen.

Aan de Website of de Inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Royal HaskoningDHV wijst expliciet elke aansprakelijkheid in welke vorm dan ook af die voortkomt uit het gebruik (op welke wijze dan ook) van deze Website of de Inhoud daarvan of voor onderbrekingen in de beschikbaarheid van of het onbereikbaar zijn van de Website. Evenmin kan Royal HaskoningDHV garanderen dat de Website of de Inhoud daarvan of enige elektronische communicatie die door Royal HaskoningDHV wordt verzonden, vrij is van virussen of andere schadelijke elementen. Alle informatie op deze Website wordt aangeboden “as is” (zonder verdere bewerking) en “as is available” (zoals deze beschikbaar is).

In de ruimste zin waarin dat door de wet wordt toegestaan, sluit Royal HaskoningDHV hierbij expliciet uit alle verklaringen of garanties, van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief garanties ten aanzien van verhandelbaarheid, geschiktheid voor enig doel, het niet maken van inbreuk of betreffende de bedienbaarheid van deze Website of de Inhoud daarvan.
Elk gebruik van de Website of van de Inhoud daarvan is geheel voor uw eigen kosten en risico. U stemt ermee in Royal HaskoningDHV te vrijwaren en Royal HaskoningDHV schadeloos te stellen van en voor enige claim (van derden) die op enige wijze verband kan houden met de Website, de Inhoud daarvan of met enig gebruik van de Website en/of de Inhoud daarvan.

Alle informatie en rechten betreffende of voortkomend uit deze Website of het gebruik daarvan, zijn toegekend aan Royal HaskoningDHV of aan derden die hebben ingestemd met publicatie op deze Website. Door deze Website te bezoeken stemt u ermee in geen enkel deel van de Website of van de Inhoud daarvan te zullen wijzigen, kopiëren, distribueren, over te brengen, af te beelden, te zullen publiceren, verkopen of door te linken, of werk dat van deze Website is afgeleid te genereren of te gebruiken, behalve met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Royal HaskoningDHV.