Duurzame en toekomstbestendige leefomgeving

Duurzaamheid, een gezonde en veilige omgeving en toekomstbestendig vastgoed staan hoog op de agenda van organisaties. Hoe vertaalt u de doelen voor deze onderwerpen naar de praktijk? Vanuit onze ruime ervaring als Technology partner in de gebouwde omgeving helpen wij organisaties met deze uitdaging. Dat doen wij met en voor de gebruikers. Dankzij de inzet van data en digitale oplossingen helpen wij u nog beter en efficiënter.
 

Levenscyclus van een gebouw

Meebewegen met veranderingen is in deze tijd noodzakelijk. Daarvoor is eerst inzicht nodig in het bestaande gebouwgebruik. Daarna kunnen we voorspellingen doen voor de toekomst. Dat vraagt om mensgericht werken, waarbij we het gebouw èn het gebruik van het gebouw met elkaar verbinden. Wij helpen organisaties om hun gebouw en gebruik te optimaliseren in de hele levenscyclus. Daarbij gebruiken we de ‘infinityloop’.  
 

Toekomstgerichte zorgomgeving met de kracht van data

Is uw zorggebouw klaar voor de toekomst? Complexere zorg en technische vernieuwingen leiden tot andere wensen voor zorgvastgoed. Flexibiliteit is steeds belangrijker, ook zonder pandemie. Zorginstellingen hebben te maken met een beperkt huisvestingsbudget, daarom zijn goede keuzes essentieel. Royal HaskoningDHV helpt u tijdig de juiste keuzes te maken, ondersteund door digitale tools en met úw data. En werkt van gebruiker naar gebouw voor een optimale zorgomgeving.

 

Lees verder

Integraal gebouwontwerp

Wij pakken uw vraagstuk voor een gebouw en de gebouwde omgeving integraal aan. En samen met de gebruikers. Voor een nieuw gebouwontwerp of voor een optimaal bestaand gebouw en de processen. Onze adviseurs en projectmanagers kijken over hun eigen werkveld (architectuur, technische installaties en constructies) heen voor een optimaal advies. Daarbij kijken we altijd naar de omgeving van een gebouw. Want dat levert vaak meer op. We voegen extra waarde toe aan onze oplossingen met onze specifieke kennis over: akoestiek en bouwfysica, brandveiligheid en security, energie en duurzaamheid. Zo bent u verzekerd van de beste oplossing voor uw situatie.

Innovatie, inspiratie en inzichten