Regie over de toekomst

Gebouwen en technische voorzieningen faciliteren uw primaire proces. De ziekenhuisomgeving is mede bepalend voor het goed functioneren van artsen, specialisten, verpleegkundigen en overige medewerkers. Ook het welzijn van uw patiënten en bezoekers is afhankelijk van gezonde fysiologische en psychologische omgevingsfactoren. De grote veranderingen in de zorgmarkt stellen steeds nieuwe eisen aan uw vastgoed. Zowel in locatie, functionaliteit als rendabiliteit. Dit brengt frequente bouwkundige en technische aanpassingen van uw vastgoed met zich mee. En daarmee de noodzaak tot een actieve en afgewogen vastgoedstrategie.

Verantwoorde interventies

Met alle complexe functies is een ziekenhuis een zeer specifieke vorm van vastgoed. Het zijn gebouwen vol technisch vernuft die een multidisciplinaire aanpak vereisen. Iedere vernieuwing of aanpassing vraagt om de juiste afweging tussen zorgopbrengst, rendabiliteit en risico's. Met andere woorden: leidt het tot betere zorg en is de investering rendabel? En wordt de aanpassing zo verricht dat de continuïteit en patiëntveiligheid niet in gevaar komen? De kunst is om de goede aanpassingen te doen en deze goed uit te laten voeren. Dit vraagt om een diepgaande kennis en ervaring van vastgoed en techniek op alle niveaus.

Healing environment

Een goede zorgomgeving stimuleert een snel herstel bij patiënten en biedt optimale werkcondities voor uw ziekenhuispersoneel. Dit leidt tot grotere gezondheidsopbrengsten, minder ziekteverzuim en daarmee een versterkte concurrentiepositie. Zowel nieuwbouw als functioneel of technisch verouderd vastgoed biedt een uitgelezen mogelijkheid om uw zorgomgeving te optimaliseren tot een 'healing environment'. Door te investeren in betere gebouwprestaties en dito verblijfskwaliteit genereert u extra opbrengsten die direct ten goede komen aan uw primaire proces.

Maatschappelijke waardecreatie

Een ziekenhuis vervult van nature een maatschappelijke functie. Die functie kan worden versterkt door meer verantwoordelijkheid te nemen voor natuur, mens en milieu. Door uw huisvesting te verduurzamen, kunt u deze ambitie gaandeweg concretiseren en tegelijkertijd profiteren van een verbeterde exploitatie en uitstraling. Er zijn tal van technische oplossingen om duurzamer om te gaan met energie, water, verlichting en klimatisering. Oplossingen die u bovendien kunt koppelen aan het verbeteren van uw zorgomgeving. Zo kunt u maatschappelijk verantwoord ondernemerschap verbinden met een gezondere bedrijfsvoering.

Energietransitie

Een energievoorzienig die verduurzaamt in stappen die aansluiten op andere renovaties voorkomt dat u in de verdere toekomst met hoge kosten wordt geconfronteerd. Onze dynamische routekaart zorgt ervoor dat u compliant blijft met de energie- en klimaatwetgeving en dat investeringsbeslissingen worden genomen waar u later geen spijt van krijgt. Door natuurlijke momenten optimaal te benutten, afschrijftermijnen op elkaar af te stemmen en desinvesteringen te voorkomen.

Medische technische inrichting

Medisch-technische apparatuur is essentieel voor het leveren van goede zorg. Royal HaskoningDHV kan deze medische apparatuur perfect inpassen in gebouwen en installaties, zodat zorgverleners op goede en snelle wijze zorg kunnen verlenen. Lees er hier meer over.

Technology partner

Een proactieve sturing op uw ziekenhuisvastgoed vergroot uw concurrentievermogen in een turbulente zorgmarkt. Royal HaskoningDHV kan u op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau helpen bij het optimaliseren van uw huisvesting, zowel in kostenbesparing als gezondheidsopbrengst. We beschikken over een brede expertise, nationale én internationale ervaring en een hoogwaardig instrumentarium.

Als onafhankelijk 'technology partner' bieden we u snelle inzichten in kosten, opbrengsten en haalbaarheid van interventies, gekoppeld aan innovatieve procesmanagement-methodieken. Van een effectieve stakeholdersaanpak (Virtual Design & Construct) tot een integrale beheeraanpak (waardegestuurd vastgoedbeheer). Dit alles levert u veel winst op in tijd, kostenbesparingen, zorgprestaties en -opbrengsten. Lees hier meer over onze toekomstgerichte zorg met de kracht van data.

Royal HaskoningDHV kan u als ervaren technology partner helpen de prijs-prestatieverhouding van uw ziekenhuisvastgoed te optimaliseren en daarmee uw concurrentiepositie op de zorgmarkt te versterken.

Toekomstgerichte zorgomgeving met de kracht van data

Complexere zorg en technische vernieuwingen leiden tot andere wensen voor zorgvastgoed. Is uw zorggebouw klaar voor de toekomst?

Lees meer