Wij maken zorg beter en goedkoper door samen met onze klanten op basis van data-analyse inzichten te krijgen die nodig zijn voor de noodzakelijke transitie in de zorg. Wij combineren onze inhoudelijke kennis op het gebied van zorgprocessen en -strategie, medische techniek en huisvesting met onze expertise in optimaliseren van gebouwen gedurende de gehele levenscyclus.  Van strategische consultancy, ontwerp & engineering en tot gebruik & beheer. Ons streven is een omgeving te creëren die bijdraagt aan zorg, welzijn en gezondheid, waarin de mens centraal staat.

Bekijk onze zorgklanten op de kaart

Strategie & Vastgoed 

Het betaalbaar, toegankelijk en van hoge kwaliteit houden van zorg is de komende jaren een grote uitdaging.

Toenemende eisen op gebied van duurzaamheid, circulariteit en energietransitie zetten extra druk op investeringsbeslissingen. Hoe krijgt u een volledig inzicht in de juiste keuzes, scenario’s en impact op de lange termijn? 

Wij helpen u om zorgstrategie, vastgoedstrategie, duurzaamheidsstrategie en business case bij elkaar te brengen. Door met behulp van data-analyse, verschillende scenario’s uit te werken bent u in staat om nú een keuze te maken voor een duurzame toekomst. 

Ontwerp & Engineering

Een zorglandschap in transitie vraagt om diepgaande kennis en ervaring van vastgoed en techniek op alle niveaus. Het gebouw moet blijven aansluiten bij de behoeften van uw gebruikers en bijdragen aan de doelstellingen van uw organisatie. Wij vertalen uw vraag naar een haalbaar project en technische oplossingen. Daarbij kijken onze adviseurs altijd over de grenzen van hun eigen vakgebied heen. Door de verschillende disciplines, zoals akoestiek, bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid te integreren in onze aanpak, voegen we extra waarde toe. Al deze disciplines hebben wij in eigen huis.

Ons ontwerpproces is in hoge mate gedigitaliseerd en geautomatiseerd waardoor niet alleen het ontwerpproces sneller verloopt, maar u ook eenvoudig kunt kiezen uit verschillende alternatieven in relatie tot de uiteindelijke businesscase.

Gebruik & Beheer

Het gebruik van zorggebouwen verandert. Zorg wordt complexer, er is zorg op afstand mogelijk en is er steeds meer behoefte aan ouderenzorg. Doordat het gebruik verandert, verandert het zorgproces en de wensen voor het vastgoed. Daarom zetten wij de gebruiker centraal bij het maken van keuzes. Niet alleen voor het ontwerp van nieuwe omgevingen, maar ook tijdens de levenscyclus van een gebouw. Wij adviseren over onderhoudsplannen, inspecties en strategisch assetmanagement. Zodat u de optimale waarde uit uw gebouwen kunt halen.

 

Toekomstgerichte zorgomgeving met de kracht van data

Complexere zorg en technische vernieuwingen leiden tot andere wensen voor zorgvastgoed. Is uw zorggebouw klaar voor de toekomst?

Lees meer

Het zorglandschap 2030

Benieuwd naar het rapport 'De transitie naar het zorglandschap van 2030'?

Rapport aanvragen