Een mobiliteitshub is een knooppunt waar verschillende functionaliteiten en mobiliteitsvormen bij elkaar komen. Een hub vervult een centrale positie in de vervoersketen. Grote stromen reizigers, bezoekers en goederen worden hier feilloos verwerkt. Een hub sluit vaak naadloos aan op andere mobiliteitsvormen en omliggende woon-, werk- en winkelcentra, maar ook op leisurelocaties zoals theaters, bioscopen en stadions. De uitdaging bij de ontwikkeling van een hub zit vooral in het succesvol verenigen van al deze functies. Dat begint met het verenigen van de kennis en kunde van alle betrokken (bouw)partijen, om zo tot de optimale keuzes te komen.

Onderlinge samenhang in een publieke ruimte

In een snel veranderende wereld is een hub nooit af. Het realiseren of aanpassen van zo’n complexe, publieke ruimte vereist ook een geïntegreerde, multidisciplinaire aanpak met één centrale focus: het verbeteren van de beleving van reizigers en/of bezoekers. In de traditionele aanpak worden planvorming, ontwerp, realisatie en beheer verdeeld over verschillende partijen. Daardoor kunnen individuele belangen en agenda’s elkaar dwarszitten en wordt er te weinig geprofiteerd van elkaars kennis en kunde. Dit kan beter.

Gezamelijke aanpak

Een gezamenlijke, integrale aanpak schept het ideale speelveld om tot een optimaal eindresultaat te komen. Als vooruitstrevend expert op het gebied van advies, ontwerp en projectmanagement rondom ontwikkelingen van publieke gebouwen en omgevingen, zijn we ervan overtuigd dat het integreren van expertise en verantwoordelijkheid grote winst oplevert. Voor bezoekers, reizigers én opdrachtgevers maar ook voor architecten en aannemers. Die winst vertaalt zich aan de ene kant in een hogere kwaliteit en kortere doorlooptijden, aan de andere kant in minder kosten, risico’s en overlast.

Partner in co-creatie

Royal HaskoningDHV heeft meer dan 100 jaar ervaring in en rondom de ontwikkeling van publieke gebouwen. Omdat een gebouw (bijvoorbeeld een station) nooit sluit, weten we als geen ander wat het betekent om te (ver)bouwen met ‘de winkel open’. Onze expertise strekt zich uit van loopstromen, inrichting en ketenvoorzieningen tot stakeholdermanagement en assetmanagement. Uiteraard allemaal gebruikmakend van de meest innovatieve - en duurzame oplossingen. Onderwerpen die voor ons, op dit moment, de rode draad vormen in de markten waarin wij werkzaam zijn: mobiliteitshubs, stations- en gebiedsontwikkeling, toekomstbestendig vastgoed, duurzaamheid, installaties en grote integrale projecten. Door onze brede expertise in te zetten tijdens een verbouw of nieuwbouw project, bieden we u de meeste toegevoegde waarde.