Duurzaam stadsvervoer

Inmiddels woont de helft van de wereldbevolking in steden. Dat betekent dat de behoefte aan doordachte en duurzame vervoersstrategieën toeneemt. We zijn gespecialiseerd in complexe verkeers- en vervoersvraagstukken rond bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. Grote veranderingen beginnen soms met kleine stappen. Dat kan zijn een aanpassing van een kruising, maar ook bijvoorbeeld een voetgangersroute of een rittenrooster. Vaak vinden grotere projectmatige ingrepen plaats, waarbij we bereid zijn zelf een deel van het risico te dragen.

Rationalisatie van reispatronen

Een eindbestemming is de uitkomst van persoonlijke keuzes en uit al die gezamenlijke keuzes kunnen we patronen afleiden. We beschikken over een schat aan ervaring in het beheren en stroomlijnen van vervoerspatronen. Onze specialisten pakken knelpunten aan, versoepelen overstapmogelijkheden en demonstreren de impact van voorgestelde maatregelen aan de hand van modellen van verkeers- en vervoersstromen, verkeersbeheerssystemen, capaciteitsstudies, dienstregelingssimulaties of nieuwe stations services.

Veiliger en efficiënter vervoer

Iedereen wil snel, veilig en comfortabel van A naar B reizen. Met onze strategische oplossingen voor verkeersbeheer kunnen we het gebruik van wegen-, spoor- en waternetwerken optimaliseren. Professionele aansturing is cruciaal voor goed functionerende, toekomstgerichte verkeersbeheerssystemen. Onze internationale PAS 55-certificering illustreert onze staat van dienst in assetmanagement voor zowel publieke als industriële opdrachtgevers. Onze methodiek onderscheidt zich door een slimme focus op performance, risico’s en kosten.

We maken onze aanbevelingen waar

Onze rol in intelligente verkeersoplossingen en geo-informatiebeheer neemt toe. We vertalen nieuwe ontwikkelingen in scenario’s die u helpen de juiste keuzes voor de toekomst te maken. En omdat we overtuigd zijn van de praktische uitvoerbaarheid van onze adviezen, voeren we liefst ook de supervisie uit op de implementatie ervan. Zo geven we uw projecten meerwaarde in de vorm van kostenefficiëntie en tijdige, succesvolle voltooiing.

Nederlandse wortels

Nederland is onze thuisbasis. Ons land is dichtbevolkt en sterk verstedelijkt. We beschikken over fijn vertakte, intensief gebruikte wegen-, spoor- en waternetwerken. En dankzij onze strategische ligging en twee wereldhavens is ons land een belangrijke doorvoerhaven voor het Europese achterland. Ondanks de miljoenen dagelijkse verkeersbewegingen, zijn we het meest verkeersveilige en fietsvriendelijke land ter wereld. En omdat de ruimte beperkt is, zijn we sterk gericht op slim gebruik en efficiënt onderhoud van bestaande infrastructuren.