Nu technologieën en kennis steeds breder beschikbaar komen, is het zaak visies en ambities te verenigen om het beheer van de hele watercyclus te verbeteren. Van opslag en afvoer tot zuivering en distributie. En van stormvloedkering tot kustbescherming.

Royal HaskoningDHV bundelt op innovatieve wijze technologie, natuurkrachten en natuurlijke hulpbronnen om duurzame oplossingen te creëren die de kwaliteit en veiligheid van onze wateromgeving verzekeren. Zo kunnen we overstromingsrisico’s beperken en schaars water verantwoord verdelen.

Lees hier meer over water en onze werkwijze.