Continuïteit en optimalisatie afvalwaterzuivering dankzij BioWatch 

Robert Jan Smeets (Business developer Water for Industry) en Niels Tiemessen (Afvalwatertechnoloog en productmanager Aquasuite Analytics) vertellen hoe Aquasuite Analytics BioWatch operational support nog beter maakt.

Robert Jan: “Afvalwaterzuivering is geen core business voor industrie, maar kan indien niet goed gemanaged wel voor grote problemen zorgen zoals hoge kosten of het niet voldoen aan de lozingseisen met alle risico’s die daarbij horen. Voor veel industrieën is het lastig om altijd voldoende afvalwaterkennis op site te hebben. 
Met onze BioWatch operational support service helpen wij onze industriële klanten, sommige al meer dan 20 jaar, om hun afvalwaterzuivering goed te laten draaien en daar waar mogelijk operationele verbeteringen door te voeren. We doen dit door periodieke analyse van de performance data van de zuivering en in het geval het een biologische zuivering betreft, door microscopische analyse van het slib. 
De resultaten van deze analyses en de onderlinge verbanden bespreken we met onze klanten en we overleggen welke acties genomen moeten worden om continuïteit en efficiency van het zuiveringsproces te garanderen.”

Sneller inzicht

Niels: “Klanten waarderen de mogelijkheid om regelmatig te kunnen overleggen met een van onze afvalwatertechnologen om zo betere operationele beslissingen te kunnen nemen. Daarnaast vindt er ook kennisoverdracht plaats naar de operators, ze worden zo steeds beter in hun werk. 
In de traditionele manier van werken wordt er periodiek data uitgewisseld tussen onze klanten en onze technologen, bijvoorbeeld via Excel bestanden waarin de historische performance data van de zuivering zijn opgenomen. De belangrijkste nadelen hiervan zijn dat het best veel gedoe is voor onze klanten (en voor ons) om deze informatie telkens te verzamelen, op te sturen, verwerken, interpreteren en vervolgens weer terug te koppelen. Daarnaast werk je eigenlijk per definitie met oude data.” 

Overzichtelijk dashboard

Niels: “Sinds enige tijd werken wij daarom met ons Aquasuite Analytics platform dat deze problemen oplost en nog veel meer waarde biedt. Aquasuite Analytics is een online platform dat de performance van de zuivering weergeeft in KPI’s en trendlijnen, heel specifiek voor de zuivering zoals die bij de klant staat en gebaseerd op onze jarenlange domeinexpertise. 
De data voor het platform komt aan de ene kant uit online (bijv. SCADA) data en metingen en aan de andere kant uit de analyses die in het lab gedaan worden. Alles wordt automatisch in het platform ingelezen zodat geen handmatige handelingen meer nodig zijn. Door de combinatie van SCADA en Lab data kunnen we relevante stuurinformatie creëren die altijd actueel is en 24/7 beschikbaar is. De dashboards zijn zorgvuldig opgezet gebaseerd op de vele jaren domeinkennis van het ervaren procestechnologenteam. 
Het platform is zo ingericht dat het voldoet aan de hoogste veiligheidseisen (cybersecurity) en dat het gebruikt kan worden door de operators, managers en betrokken technologen. We merken dat onze klanten veel beter overzicht en inzicht hebben in de performance van de zuivering en daardoor ook veel minder problemen hebben.”

Dagelijkse ondersteuning en kennisoverdracht

Robert Jan: “Omdat het platform altijd actuele informatie heeft, is het erg geschikt voor remote support. Zo kunnen we, als dat nodig is, onze ondersteuning intensiveren. Bijvoorbeeld in het geval er tijdelijk minder personele capaciteit op site beschikbaar is. Daarmee kunnen wij bijdragen aan het managen van operationele risico’s en helpen om de continuïteit van de zuivering te garanderen en kennis te borgen.

De klanten die sturen met behulp van Aquasuite Analytics zijn er erg blij mee. In de praktijk is het een platform dat echt elke dag gebruikt wordt. En het mes snijdt aan twee kanten want het biedt onze technologen de mogelijkheid om hun werk nog beter en efficiënter te doen, dus nog betere support te leveren.”