Spearheading the mobility transition to improve the way the world moves

Railtransport is één van de meest duurzame manieren om reizigers en goederen te vervoeren. In Nederland wordt voor de jaren 2030 - 2040 een toename van 30% verwacht van het spoorvervoer ten opzichte van nu (bron: ProRail). Het spoor speelt een cruciale rol in de verdere verduurzaming van een groeiende en snel veranderende mobiliteitsbehoefte. Daarnaast maken metro, tram en bus deel uit van de mix waarmee integrale ‘door-to-door’ mobiliteitsoplossingen kunnen worden aangeboden. Railgebonden vervoer levert een belangrijke bijdrage aan een goed functionerend vervoersysteem in Nederland en in andere landen van Europa en daarbuiten.

Maar hoe zorgen we ervoor dat dit systeem aan de eisen van volgende generaties kan blijven voldoen? Hoe kan railvervoer een nog grotere bijdrage leveren aan de gewenste transitie naar een veilige en duurzame vervoerswijze van mensen en goederen? Hoe ontwikkelen stations en knooppunten zich tot duurzame, intermodale mobiliteitshubs? En last, but not least, hoe kan digitale technologie bijdragen om bovenstaande te verwezenlijken? Bezoek ons op RailTech Europe 2022 waar u de kans krijgt om met ons team over deze thema’s in gesprek te gaan.

Ontmoet ons Rail & Mobility Hubs team

Wij praten u graag bij over de mogelijkheden voor verduurzaming en circulariteit bij het ontwerpen en bouwen van nieuwe rail- en metroverbindingen en stations. Maar ook over de rol van de fiets en de opties voor het inzetten van batterij- en waterstoftreinen en de daarvoor benodigde infrastructuur gaan onze experts graag met u in gesprek.

Digitalisering en datagedreven werken is een thema dat in veel sectoren speelt en ook binnen de vervoerssector in de belangstelling staat. Wij laten u zien hoe we Digital Twin-technologie inzetten om capaciteitsproblemen te voorkomen en prestaties van het spoorsysteem te verbeteren. Daarbij hebben we aandacht voor de problematiek van geluid en trillingen en voor issues met betrekking tot de stabiliteit van de ondergrond en de tractie energievoorziening. En informeren wij u graag over mogelijkheden om het onderhoud te optimaliseren of het gebruik van rangeer- en opstelterreinen te verbeteren. Ook vertellen we graag meer over onze bijdrage aan de implementatie van het European Rail Traffic Management System (ERTMS) en Automatic Train Operation (ATO) in Nederland

Bezoek onze stand (4.005) op de RailTech in Utrecht en vergroot uw inzicht in de wijzen waarop we de mobiliteitstransitie kunnen versnellen op weg naar vergroening van logistieke ketens en veilig en duurzaam vervoer van mensen. Ons team van de afdeling Rail & Mobility Hubs verwelkomt u graag en ziet uit naar uw bezoek.

Tips

  • Save the date: 23 juni
    Namens Royal HaskoningDHV zal Barth Donners, Consultant Sustainable Mobility Rail & Public Transport, een presentatie verzorgen in het RailTech conferentieprogramma op donderdag 23 juni. Hij zal nader ingaan op een gebruiksgerichte aanpak als sleutel tot het ontsluiten van internationale lange afstandsvervoer per trein. Aansluitend vindt er een meet-up plaats op onze stand om hier verder over door te praten.
  • Dagelijkse presentaties
    Op alle drie de dagen van RailTech zullen wij korte presentaties verzorgen op onze stand. Daarbij geven wij ook graag ruimte aan jong talent, verbonden aan TU Delft en Hogeschool Windesheim, en aan klanten en partners.

Zin om ons team te versterken?

U heeft de kans om ons recruitment team te spreken om meer te weten te komen over de mogelijkheden die we binnen onze snelgroeiende organisatie bieden voor zowel experts als starters in de railsector.

Bent u geïnteresseerd in bovenstaande thema’s en trends? We nodigen u graag uit om met ons in gesprek te gaan. Vraag hier uw gratis bezoekerspas aan!