Tijdens de bouw van het in 2014 geopende muziekgebouw TivoliVredenburg zijn geluidisolatieproblemen opgetreden. De gemeente Utrecht stelde ons aansprakelijk voor de onderzoek- en herstelkosten als gevolg van voor het feit dat de geluidsisolatie tussen twee sets zalen niet voldeed aan het Programma van Eisen waardoor sprake was van een overschrijding van het toegestane achtergrondgeluidniveau. 

Volgens de appelarbiters in hoger beroep zijn wij bij de uitvoering van de opdracht niet tekort geschoten in onze verplichtingen jegens de gemeente Utrecht. Royal HaskoningDHV heeft “alle bij de ontwerp- en uitvoeringsfasen betrokken partijen deelgenoot gemaakt van de risico’s en heeft gewezen op de grote uitvoeringsrisico’s. Ook is tijdens de bouw door de adviseur voortdurend en aanhoudend gedetailleerd aangegeven waar uitvoeringsonnauwkeurigheden met akoestische consequenties aangetroffen zijn. Van belang is echter (..) dat de adviseur geen bevoegdheid had om in te grijpen. Zij kon alleen signaleren en adviseren en heeft dat – naar het oordeel van appelarbiters – ook in voldoende mate gedaan”. Wij zijn blij met dit duidelijke vonnis

Hoge eisen aan de geluidsisolatie 

In TivoliVredenburg bestaat de unieke situatie dat alle muziekgenres onder één dak bij elkaar komen. Enerzijds ligt in het gebouw de popzaal met hoge geluidniveaus voor housemuziek en anderzijds gelden er zeer lage achtergrondgeluidniveaus in de andere zalen. Dit vraagt om bijzondere oplossingen voor wat betreft het reduceren van de geluids- en de trillingoverdracht tussen de zalen. Voor ons, als akoestisch adviseur, was de grote uitdaging in dit project om deze hoge geluidisolatie tussen de zalen onderling te realiseren. 
 

Bouwgebreken 

Tijdens de uitvoering constateerden wij diverse ernstige akoestische bouwgebreken. Deze bouwgebreken c.q. inspectiepunten zijn afgesloten door de directie in samenspraak met de aannemer, terwijl wij niet zijn gevraagd deze punten nogmaals te controleren, dan wel wij te kennen hebben gegeven niet akkoord te gaan met de wijze van uitvoering. Bij oplevering bleek uit geluidsmetingen dat de geluidsisolatie tussen verschillende zalen minder was dan vooraf als uitgangspunt was bepaald. Hiermee was het gelijktijdig programmeren van de zalen niet mogelijk. 
Er werd een team van akoestisch experts ingezet om te achterhalen hoe de geluidisolatie verbeterd kon worden. De oplossing was het aanbrengen van akoestische trillingsdempers in de kolommen tussen de popzaal en kamermuziekzaal. Dit werd in 2016 gerealiseerd waarna TivoliVredenburg functioneert zoals beoogd.