De scope van gebouwen en locaties van Alliander betreft het hoofdkantoor in Arnhem, de kernlocaties in Leeuwarden, Amsterdam en Duiven, 9 regiokantoren, ca. 20 operationele en logistieke steunpunten, het centrale distributie centrum en de Data centers in Haarlem en Arnhem en omvat ca. 90.000m2 werkruimte en ca. 3.600 werkplekken. 

“We hebben een enorme uitdaging op het gebied van de energietransitie, waardoor kostenefficiëntie binnen onze gebouwen centraal staat. De ontwikkelingen op gebied van de werkomgeving volgen elkaar in rap tempo op, zeker in de huidige coronaperiode. Dit vraagt om wendbaarheid in de samenwerking én de dienstverlening. Daarnaast is digitalisering binnen Alliander een belangrijk innovatie- en versnellingsthema. Data zal steeds meer aan de basis staan voor het vormgeven van onze dienstverlening. Deze thema’s stonden dan ook centraal in de Europese aanbesteding” - Ernst-Willem van Drumpt, manager facilities Alliander

“Wij zetten al onze kennis en ervaring in om samen met Alliander en haar Facility Management partners Heyday en Nsecure, een effectieve verduurzaming van haar vastgoed, data gedreven sturing in gebouwenbeheer en bovenal een veilige en gezonde werkomgeving voor Alliander bezoekers en medewerkers te realiseren” - Hans van Maanen, contract manager Royal HaskoningDHV