De provincie Noord-Holland zet hiervoor € 2 miljoen in die zij heeft ontvangen van het Rijk om kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren te helpen bij het verduurzamen van hun gebouwen. Voor deze eigenaren is verduurzaming van hun gebouwen vaak een uitdaging.

Duurzaamheidscoaches en projectadviseurs

Noord-Holland heeft verduurzaming hoog in het vaandel staan en ondanks de coronacrisis wil de provincie de verduurzaming op gang houden. Zij heeft daarvoor al een herstelfonds van € 100 miljoen in het leven geroepen. Met het geld van het Rijk schakelt de provincie nu de duurzaamheidscoaches en projectadviseurs in die vastgoedeigenaren helpen met advies en ondersteuning op maat. 

Fastlane-aanpak voor kleine gemeenten en sportbedrijven

Royal HaskoningDHV richt zich op de kleinere gemeenten en sportbedrijven met maximaal 20 gebouwen in eigendom, die bestuurlijk en financieel verbonden zijn aan een gemeente. Dorpswerk Noord-Holland richt zich samen met Energieke Regio op dorpshuizen en wijk- en buurtcentra en De Groene Grachten gaat de kleinere culturele instellingen met een ANBI-status ondersteunen. 

Als Royal HaskoningDHV zetten wij hierbij onze FastLane-aanpak in, waarmee wij vastgoedeigenaren stapsgewijs ondersteunen bij strategische vastgoedkeuzes. Op die manier creëren wij inzicht in de mogelijkheden om gebouwen te verduurzamen. Op het detailniveau van een meerjarig onderhoudsplan en afhankelijk van het ambitieniveau van de organisatie.

Sneller verduurzamen van maatschappelijk vastgoed

Het Rijk heeft voor heel Nederland in totaal € 24 miljoen beschikbaar gesteld. Voor dit bedrag kunnen ruim 2.000 kleine vastgoedeigenaren geholpen worden met advies en begeleiding. Alle provincies maken gebruik van de bijdrage en bepalen zelf hoe ze het programma opzetten. Dit programma draagt bij aan het sneller verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. In 2030 moeten 1,5 miljoen woningen en gebouwen verduurzaamd zijn. Meer informatie is te vinden op de website van Provincie Noord-Holland.

“Veel eigenaren van sportkantines, buurthuizen en kleine scholen willen hun gebouwen verduurzamen, maar hebben niet altijd de kennis in huis hoe ze dit moeten aanpakken. Met deze bijdrage kunnen we deze eigenaren een heel eind op weg helpen.”
Minister Ollongren, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Meld u aan!

Behoort u tot één van de doelgroepen in Noord-Holland en wilt u in gesprek met de duurzaamheidcoaches, neem dan contact met ons op. U kunt zich ook aanmelden via dit formulier. Lees hier meer informatie op de website van de rijksoverheid.