Om het verwachte toenemende aantal coronapatiënten op te vangen zullen naast isolatiekamers en IC-ruimten ook andere ruimten geschikt moeten worden gemaakt voor de verzorging van coronapatiënten. In veel gevallen vraagt dit om aanpassingen aan de klimaat- en luchtbehandelingssystemen om besmettingen naar verzorgend personeel en andere patiënten te minimaliseren.

Ziekenhuizen zitten met veel vragen: Welke ruimten zijn geschikt om aan te passen? Hoe organiseer je de logistiek als er patiënten op de gang moeten worden opgevangen? Operatiekamers staan op overdruk, welk risico brengt dit met zich mee? Moeten de warmtewielen uitgezet worden? Moet de luchtbevochtiging uitgezet worden of juist verhoogd? Aan de hand van de vraag wordt een expertpanel samengesteld waarmee een zorgorganisatie in gesprek kan treden.

Roberto Traversari, specialist contaminatie-control van TNO: 'We merken dat er bij ziekenhuizen dit soort vragen leven nu ze moeten opschalen in verband met het toenemend aantal coronapatiënten. We zetten graag onze kennis in om de zorgsector te ondersteunen.' De experts zullen afhankelijk van de behoefte, telefonisch, via email of via video-conferencing hun visie op de problematiek geven en aanvullende vragen beantwoorden.

Op deze wijze kan snel worden ingespeeld op acute kwesties die er vanuit contaminatie-control en luchtbehandeling momenteel spelen. Wim Maassen, verbonden als Fellow aan de TU Eindhoven: 'We willen graag met ons expertiseteam bijdragen om deze eerste dringende vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.’

Ziekenhuizen kunnen hun vragen via [email protected] voorleggen bij het panel.

Webinar 19 mei 2020 - vragen aan het expertpanel

Op dinsdag 19 mei jl. organiseerde het expertpanel een webinar met een terugblik op de vragen die de afgelopen tijd binnenkwamen. Ook het VUMC Amsterdam was aanwezig, zij stelden de eerste vraag aan het expertpanel. Tevens wordt er in dit webinar vooruitgekeken naar het anderhalve meter ziekenhuis.

 

Het expertpanel bestaat uit:

Roberto Traversari PhD MBA BSc, sr. onderzoeker - TNO
Wim Maassen MSc PDEng TU/e Fellow - TU Eindhoven
Anne Brouwer MSc, sr. adviseur - Royal HaskoningDHV

     

Disclaimer

De verstrekte informatie (de “Informatie”) per e-mail, telefoon of skype of anderszins verstrekt, wordt u aangeboden naar aanleiding van uw eerste acute vraagstelling en is in zeer korte tijd, maar met de grootst mogelijke zorg, samengesteld op basis van de door u mondeling of schriftelijk aangeleverde gegevens. Het is mogelijk dat, mede hierdoor, het advies niet volledig, juist of up-to-date is.

Indien u gebruik maakt van de Informatie, verklaart u daarmee het onderstaande te aanvaarden:
TNO, TUe, VCCN en HaskoningDHV Nederland B.V. zijn niet aansprakelijk voor enige schade in verband met het gebruik van de Informatie.

Ieder gebruik anders dan voor uw vraagstelling of door derden is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan.