Onafhankelijk onderzoek

Het onafhankelijk onderzoek is uitgevoerd door DTV Consultants op drie kruispunten op een belangrijke verkeersader in Deventer, in opdracht van het Landelijk Verkeersmanagement Beraad (LVMB). In het LVMB werken gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat samen.

Royal HaskoningDHV heeft, op grond van de positieve resultaten in de praktijk, inmiddels al 39 kruispunten in Deventer voorzien van Flowtack, op de belangrijkste routes naar en vanuit het centrum van de stad.

Doorstroming en bereikbaarheid

Flowtack scoort met name op de twee hoogste prioriteiten van de gemeente Deventer voor de route: betere doorstroming en een betere oversteekbaarheid voor fietsers. Minder wachten en betere doorstroming vergroot de bereikbaarheid van de stad, zorgt voor betere luchtkwaliteit en bespaart kosten. Een betere verkeerssituatie voor fietsers is voor steeds meer gemeenten speerpunt van beleid en Flowtack brengt dat binnen bereik.

Continu en realtime

Flowtack van Royal HaskoningDHV is een innovatieve oplossing voor het aansturen van intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) die vraag en aanbod van verkeer continu analyseert en realtime op elkaar afstemt, en verschillende verkeersstromen op netwerkniveau voorspelt en optimaliseert. De data zijn optimaal beveiligd.

Lagere kosten

Belangrijk voor gemeenten is dat, dankzij de omschakeling naar iVRI’s met Flowtack, de total cost of ownership daalt. Alle updates gaan via de cloud, dure en tijdrovende aanpassingen en software-installaties op locatie, in de ‘kast’, zijn niet meer nodig en dat scheelt veel tijd en geld. Bovendien optimaliseert Flowtack de regeling elke seconde. Daarom vervalt de periodieke herijking van de regeling, noodzakelijk voor traditionele installaties.

Mobiliteitstransitie

Flowtack bewijst zich in een snel veranderende context. Gemeenten zien zich gesteld voor de noodzaak van een mobiliteitstransitie en zijn op weg naar een nieuwe balans waarin bereikbaarheid en leefbaarheid hand in hand gaan, met bijvoorbeeld meer prioriteit voor fietsers. Flowtack brengt dat beleid naar de praktijk.
Onze rapportage laat zien dat Flowtack beter anticipeert op het actuele aankomstpatroon van het verkeer dan de halfstarre cyclische voertuigafhankelijke regelingen, waardoor reistijden, voertuigverliesuren en wachttijden duidelijk korter zijn.

Marcel Willekens

Adviseur Smart Mobility bij DTV Consultants

We zijn er trots op dat Flowtack zich in de praktijk bewijst als de toekomst van slim en kostenbewust verkeersmanagement. Onze oplossing past daarmee naadloos in de mobiliteitstransitie waar veel gemeenten zich voor gesteld zien.

Bart Humblet

Directeur Transport bij Royal HaskoningDHV

Cofinanciering op komst

Flowtack wordt gekoppeld aan intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s), ‘het nieuwe normaal’ voor verkeersmanagement in een stedelijk gebied. Traditionele verkeerslichten maken in Nederland in hoog tempo plaats voor iVRI’s. Het ministerie van I&W heeft een tweede tranche van deze ombouw aangekondigd. Zo kunnen gemeenten doorgaan met de inzet van iVRI’s als beleidsinstrument om hun strategische ambities op het gebied van de mobiliteitstransitie waar te maken.

Test het zelf

Wilt u het bewijst ook in uw praktijk geleverd zien? Neem dan contact op voor een overtuigende demo van Flowtack.