Groene windstroom

De drie turbines van het windpark hebben een vermogen van 7 MW en wekken jaarlijks ongeveer 25 gigawattuur (GWh) aan groene stroom op. Via Garanties van Oorsprong (GvO’s) wordt daarvan zo’n 4 GWh gereserveerd voor vier kantoren van Royal HaskoningDHV. De resterende 21 GWh zijn beschikbaar voor bedrijven en organisaties die zich willen aansluiten bij dit zogeheten Dutch Corporate PPA Collective. Hiermee wordt een CPPA ook voor middelgrote stroomverbruikers een stuk toegankelijker.

Het veranderlijke karakter van de wind zorgt er voor dat de productie van groene stroom voortdurend varieert. Waar levering van groene stroom normaal gesproken wordt vergeleken met het jaarverbruik, gebeurt dat hier op kwartierbasis. Vattenfall maakt inzichtelijk hoeveel windenergie er op het moment van productie wordt afgenomen door de vier kantoren van Royal HaskoningDHV. Op momenten dat er een tekort is, springt Vattenfall bij met groene stroom uit een andere bron.

Realtime dashboard

Via een door Vattenfall ontwikkeld online dashboard kan Royal HaskoningDHV realtime inzien in welke mate het windpark voorziet in de stroomvraag. Op verschillende schermen kunnen werknemers en bezoekers binnenkort zien hoeveel groene energie van het windpark er op elk moment wordt gebruikt.

Tjiwolt Wierda, directeur Windpark Ferrum: “Dit initiatief biedt de mogelijkheid om duurzame energie van specifieke wind- en zonneprojecten direct aan te kunnen bieden aan middelgrote Nederlandse bedrijven. De energiebehoefte per bedrijf ligt daar lager dan die van de grote multinationals, die in hun eentje de productie van een heel windpark absorberen. Royal HaskoningDHV is vanaf het begin bij de ontwikkeling van Windpark Ferrum betrokken geweest en we vinden het geweldig om hen aan boord te hebben. De deur staat nu open voor andere bedrijven om ook mee te doen en hun energiegebruik te vergroenen. Natuurlijk kunnen andere organisaties ook instappen, zoals overheidsinstanties en scholen bijvoorbeeld. Het potentieel van het corporate PPA collectief is volgens ons enorm.”

Zo groen mogelijk

Frits Smedts, director Facilities Royal HaskoningDHV: “Royal HaskoningDHV adviseert bedrijven en organisaties bij het verduurzamen en verminderen van hun energieverbruik. Voor zover er restverbruik overblijft kan Royal HaskoningDHV deze bedrijven en organisaties adviseren hoe dit zo groen mogelijk in te vullen. Bijvoorbeeld door de groene stroom rechtstreeks af te nemen van een windpark zoals wij nu doen voor een aantal van onze Nederlandse kantoren.”

Eric Suichies, hoofd Markets Vattenfall: “Vattenfall wil een fossielvrij leven binnen één generatie realiseren. Dat kan alleen als we samenwerken. Daarom sluit het energiebedrijf zich graag aan bij samenwerkingen als deze om de noodzakelijke stappen te zetten voor een duurzame toekomst. Door de directe koppeling met de bron en het inzichtelijk maken van de productie daarvan, krijgt de verhouding tussen opwek en verbruik meer betekenis, wat helpt bij het maken van keuzes om verder te verduurzamen.”