Royal HaskoningDHV biedt onder andere de volgende dienstverlening omtrent corona voor uw huisvesting:

  • Advies realiseren veilige werkplekken
  • Advies optimaliseren en aanpassen bestaande gebouw en gebouwinstallaties
  • Advies over ontwerp van corona/pandemie-proof gebouwen

Corona en ventilatie

Recent hebben WHO en RIVM aangegeven dat er aanwijzingen zijn dat Covid-19 zich ook via aerosolen kan verspreiden. De juiste ventilatie in een gebouw kan hierin een rol spelen om besmetting en verspreiding te voorkomen. Dit kan veel onrust en onduidelijkheid geven voor gebruikers van uw gebouw. Vanuit ons Corona Expertpanel is er al de nodige aandacht aan gegeven, zie de FAQ. Het is van groot belang om het aandeel van ventilatie in een gebouw op de kans van een besmetting in de juiste context te zien. Er is namelijk nog veel onduidelijk over verspreiding van SARS-CoV-2 via de lucht of aerosolen. Factoren hierbij zijn bijvoorbeeld: hoeveel virusdeeltjes bevat een aerosol en hoe besmettelijk zijn de virusdeeltjes in deze kleine zwevende druppeltjes Dit zal afhankelijk zijn van de verspreider en de ontvangers: is één diepe inademing voldoende of vindt besmetting pas plaats bij langdurige blootstelling? Royal HaskoningDHV volgt hierbij de (wetenschappelijke) onderzoeken die nationaal en internationaal worden gedaan op de voet.

Corona ventilatie check

Op basis van de bovengenoemde kennis, ervaring en inzichten biedt Royal Haskoning DHV de mogelijkheid om onduidelijkheden en ontstane onrust weg te nemen over de veiligheid en gezondheid van het binnenklimaat in uw gebouw middels de Corona Ventilatie Check. De Corona Ventilatie Check bestaat uit een toets en een optimalisatie.

Toetsen ventilatie 

Hierbij wordt gekeken welke ventilatievoud (verse lucht) de ruimte heeft én hoe goed de ruimte wordt doorspoeld. Is de ventilatie voldoende effectief of zijn er zones in de ruimte die nauwelijks doorspoeld worden? Ook het voorkomen van dwarsventilatie, waarbij de lucht langs alle personen stroomt en de ventilatie kans op besmettingen juist kan vergroten, is zeer belangrijk. Deze toets kan worden gedaan door eerst goed naar luchtdebieten te kijken (zo nodig na te meten), positie en type van lucht toe- en afvoer, rookproeven om de werkelijke luchtstromen inzichtelijk te maken. Op basis hiervan kunnen maatregelen worden genomen om de ventilatie te verbeteren.

Optimaliseren ventilatie

De anderhalve meter regel met onvoldoende effectieve ventilatie kan voor (grote) beperkingen zorgen in bezetting en activiteiten. Door ventilatie nog verder te verbeteren of te verhogen zou de ruimte beter ingezet kunnen worden en risico op besmetting verder te verkleind kunnen worden. Bijvoorbeeld oplossingen om luchtdebieten te verhogen of door een beter inblaaspatroon te creëren (meer ventilatie is niet altijd zomaar te realiseren). Middels computersimulaties (CFD – Computer Fluid Dynamic) kan eerst bekeken worden welke aanpassingen het meest effectief zijn om deze vervolgens in de praktijk ook door te voeren.

Voor meer informatie en ondersteuning kunt u contact opnemen met Wim Maassen of Anne Brouwer.

Meer informatie