Royal HaskoningDHV onderzoekt welke alternatieve (aanleg)technieken bij het aanlanden van de wind kunnen worden gebruikt. Daarbij worden onder meer de natuurimpact, het beslag op de ruimte, (technische) haalbaarheid, de doorlooptijd en de kosten van de toepasbare technieken in kaart gebracht.

Verder wordt onderzocht welke alternatieve routes er mogelijk zijn om de Waddenzee, in het gebied tussen Oost-Ameland tot en met Eems, te doorkruisen. De routealternatieven als beschreven in de Verkenning aanlanding Wind op Zee (VAWOZ) worden in de overwegingen meegenomen.

Ook wordt gekeken naar toekomstige ontwikkelingen: welke combinatie(s) van techniek en route zorgt/zorgen ervoor dat ook toekomstige, nog niet geplande windparken geen of minder aanvullende impact veroorzaken.

Royal HaskoningDHV maakt bij haar onderzoek gebruik van expertise in binnen- en buitenland en interviews met verschillende betrokkenen. De resultaten worden in het najaar van 2021 verwacht zodat ze meegenomen kunnen worden in de besluitvorming door de minister van EZK.