Dit project is een mooi vervolg op het recent succesvol afgeronde onderzoeksproject, NWO STW Smart Energy Systems in the Built Environment (SES-BE). waarbij Royal HaskoningDHV ook als mede-initiatiefnemer betrokken was.

Voor de Energietransitie in Nederland zijn slimme regelingen voor utiliteitsgebouwen nodig om ze als een actieve schakel in het energienet te laten functioneren. Gebouwen als actieve schakel in het energienet gebruiken niet alleen thermische en elektrische energie voor het realiseren van de gewenste binnencondities, maar deze gebouwen wekken en slaan ook energie op. Dat is nodig om overbelasting en instabiliteit van het energienet te voorkomen. En ook om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van de beschikbare en in de tijd variërende capaciteit aan duurzame energie. Dit is echter niet zomaar op te lossen omdat momenteel meer dan 50% van de gebouwen tot wel 30% van de afgenomen energie verspillen. Waardoor het een onmogelijke taak is om elk gebouw afzonderlijk en de, via een energienet, gekoppelde gebouwen samen optimaal te laten functioneren. Hiervoor moeten nieuwe slimme regelingen ontwikkeld worden die voor bestaande en ook nieuwe gebouwen energieverspilling voorkomen en de gebouwen als actieve schakel optimaal laten functioneren.

Slimme regelingen

Om deze slimme regelingen voor bestaande gebouwen met bestaande systemen op korte termijn te bieden, ontwikkelt Royal HaskoningDHV samen met 39 partners op korte termijn (2021-2025) regelsystemen met slimme software. Onder deze partners vallen verschillende kennisinstituten (o.a. TU Eindhoven en TU Delft) en meerdere marktpartijen. Het project MOOI onderzoeks- & ontwikkelingsproject ‘’Brains for Builings’ Energy Systems’’ (Zie project website: MOOI B4B), wordt door RVO gesubsidieerd met M€ 6,9.)
 
De te ontwikkelen regelsystemen met slimme software stemmen de installaties optimaal af op het gebruikersgedrag in het betreffende gebouw. Tegelijkertijd anticiperen ze op het buitenklimaat en de optimalisatie van het gekoppelde externe energienet met duurzame energie-opwekkers en andere gebouwen. Hierbij is het de ambitie om schaalbare en modulaire oplossingen te ontwikkelen die 20%-30% energiebesparing realiseren.

MOOI onderzoek

Er gaan binnen dit MOOI B4B project twee Postdocs en zes PhD studenten aan de slag. En dat is door de betrokken partijen in het MOOI B4B werkpakket 1, met inzet van het “Eindhoven Engine” programma, verder uitgebreid met vier aanvullende PDEng-studenten (2-jarige post-master ontwerpersopleiding).

Binnen het MOOI B4B project is Royal HaskoningDHV actief betrokken bij werkpakketten 1 en 2 die gericht zijn op het foutloos en zonder storingen laten functioneren van de installaties in een gebouw en het realiseren van energieflexibiliteit. Met deze onderwerpen gaan vier PhD- en vier PDEng-kandidaten aan de slag. Als case om de oplossingen te testen zal o.a. het hoofdkantoor van Royal HaskoningDHV te Amersfoort worden gebruikt. 

Royal HaskoningDHV leidt binnen werkpakket 1 de subwerkgroep management die bewaakt dat het onderzoek en de ontwikkeling goed aansluiten op de praktijk en de marktvraag/behoefte van adviseurs, gebouweigenaren, - beheerders en –gebruikers. De focus ligt op de aspecten: Functionaliteiten, Toegevoegde waarde, KPI’s, Implementatie en Dashboards.

Smart Readiness Indicator

De resultaten uit het MOOI B4B project dragen tevens bij aan de ontwikkeling van de Smart Readiness Indicator (SRI) die vanuit de EU Energy Performance Directive for Buildings (EU-EPBD) op Nederland afkomt en bieden oplossingen om hier invulling aan te geven. 

 

Onderzoek naar slimme regelingen voor energiezuinige utiliteitsgebouwen | Royal HaskoningDHV

Neem voor meer informatie contact op met Wim Maassen, Senior Expert Energie en Duurzaamheid – Royal HaskoningDHV en Departmental Professional Expert – TU Eindhoven.