Daarom zijn we op 30 juni 2021 toegetreden als partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Hiermee committeren we ons om samen met andere partners, zoals natuurorganisaties, agrariërs, waterschappen, wetenschappers en banken te werken aan biodiversiteitsherstel in Nederland.

Ons commitment aan het Deltaplan Biodiversiteit

Het partnerschap zien we als een kans om verder te werken aan integratie van ecologische meerwaarde en biodiversiteit in onze projecten. 

Ons hoofd adviesgroep Ecologie & Waterkwaliteit Claudia Algra vult aan: ‘Ik zie het niet alleen als een kans om te werken aan herstel van biodiversiteit en daarmee aan een toekomstbestendige leefomgeving. Maar ook als onze verplichting om gevraagd en ongevraagd onze klanten duurzame oplossingen te bieden door ecologische meerwaarde in onze projecten te integreren. Wij zijn betrokkene, gepassioneerde en deskundige ecologen die samen met onze andere enthousiaste collega’s ruimtelijke ontwikkelingen en natuurwaarden in balans brengen.’

Om dit te realiseren sturen we zo vroeg mogelijk in plannen en projecten op synergie tussen de technische opgave, de inpassing in de omgeving en kansen voor biodiversiteit. Deze synergie kan ontstaan tijdens een ontwerpproces, maar ook bijvoorbeeld bij een ambitiebepaling of in beleidsvorming.

Binnen het deltaplan neemt Royal HaskoningDHV ook zitting in de werkgroep Infranatuur. Binnen de werkgroep delen we actief kennis van en ervaring met biodiversiteit in relatie tot infrastructuur en delen we voorbeelden uit de praktijk. Denk hierbij aan: het aanleggen van diverse en specifieke beplanting om hittestress in steden te verminderen of om het waterbufferend vermogen van steden te verhogen. We zien onze deelname aan de werkgroep dan ook als een kans om biodiversiteitsherstel actief te verbinden aan andere grote opgaves waar we aan werken, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en waterveiligheid en de landbouwtransitie.

Meer informatie over het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en ons commitment vind je hier.

Partner Deltaplan Samen voor biodiversiteit | Royal HaskoningDHV

 

Daarom zijn we op 30 juni 2021 toegetreden als partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Hiermee committeren we ons om samen met andere partners, zoals natuurorganisaties, agrariërs, waterschappen, wetenschappers en banken te werken aan biodiversiteitsherstel in Nederland.

Ons commitment aan het Deltaplan Biodiversiteit

Het partnerschap zien we als een kans om verder te werken aan integratie van ecologische meerwaarde en biodiversiteit in onze projecten. 

Ons hoofd adviesgroep Ecologie & Waterkwaliteit Claudia Algra vult aan: ‘Ik zie het niet alleen als een kans om te werken aan herstel van biodiversiteit en daarmee aan een toekomstbestendige leefomgeving. Maar ook als onze verplichting om gevraagd en ongevraagd onze klanten duurzame oplossingen te bieden door ecologische meerwaarde in onze projecten te integreren. Wij zijn betrokkene, gepassioneerde en deskundige ecologen die samen met onze andere enthousiaste collega’s ruimtelijke ontwikkelingen en natuurwaarden in balans brengen.’

Om dit te realiseren sturen we zo vroeg mogelijk in plannen en projecten op synergie tussen de technische opgave, de inpassing in de omgeving en kansen voor biodiversiteit. Deze synergie kan ontstaan tijdens een ontwerpproces, maar ook bijvoorbeeld bij een ambitiebepaling of in beleidsvorming.

Binnen het deltaplan neemt Royal HaskoningDHV ook zitting in de werkgroep Infranatuur. Binnen de werkgroep delen we actief kennis van en ervaring met biodiversiteit in relatie tot infrastructuur en delen we voorbeelden uit de praktijk. Denk hierbij aan: het aanleggen van diverse en specifieke beplanting om hittestress in steden te verminderen of om het waterbufferend vermogen van steden te verhogen. We zien onze deelname aan de werkgroep dan ook als een kans om biodiversiteitsherstel actief te verbinden aan andere grote opgaves waar we aan werken, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en waterveiligheid en de landbouwtransitie.

Meer informatie over het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en ons commitment vind je hier.

Partner Deltaplan Samen voor biodiversiteit | Royal HaskoningDHV