Het project bestaat uit de realisatie van de Kanaaltunnels en het vervangen van de bestaande Ring in het noorden van de stad door een verdiepte Ring. Hierdoor zullen de dagelijkse files op de Antwerpse Ring sterk verminderen en de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de stad zal aanzienlijk verbeteren. Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden van de vijf kilometer lange, tijdelijke snelweg ‘Bypass’ gestart, om het verkeer tijdens de werkzaamheden te laten doorstromen.

Scheldetunnel en Rechteroever

De partners Royal HaskoningDHV, Tractebel en SBE (verbonden in de Tijdelijke Maatschap Sturino) werken al samen aan de engineering van de Scheldetunnel, een ander belangrijk onderdeel van de Oosterweelverbinding in Antwerpen. Dit is in opdracht van de geselecteerde aannemerscombinatie (TM COTU). Daar komt nu de opdracht voor de Rechteroever bij. 

“Het deelproject Rechteroever is wellicht de grootste opdracht voor openbare werken die ooit gegund werd in Vlaanderen, en de uitdagingen zijn complex en velerlei. De partners van TM ROCO hebben de nodige deskundigheid en ervaring in huis om dit grootschalige infrastructuurproject samen met LANTIS tot een goed einde te brengen", aldus Lode Franken, voorzitter directiecomité TM ROCO.

 

Verkeersinfrastructuur Antwerpen 

De komende tien jaar zal de verkeersinfrastructuur in Antwerpen een grondige metamorfose ondergaan: verschillende tunnels zullen verschijnen om de Antwerpse Ring volledig rond te maken. Het viaduct van Merksem zal worden afgebroken om plaats te maken voor een verdiepte Ring. Bij het ontwerpen is goed nagedacht over de omgeving: hoe kan er meer ruimte worden gemaakt, zodat het voor buurtbewoners en passanten aangenamer wordt?
Langs de Ring worden parken aangelegd, en waar de Ring overkapt wordt, ontstaat ruimte om te wandelen, te spelen, te fietsen en te sporten. Tevens is er een aantal noodzakelijke ingrepen gericht het stimuleren van duurzame mobiliteit verbetert op vele plaatsen ook de luchtkwaliteit in en rond Antwerpen. Bewoners en bezoekers kunnen genieten van een gezondere stad.
 
“Ik ben trots dat we samen met Tractebel en SBE opnieuw een aanzienlijk gedeelte van de engineering gegund hebben gekregen voor één van de grootste Europese infrastructuurprojecten van dit moment. We werken reeds aan de engineering van de Scheldetunnel. Onze aanpak, waarbij we op een duurzame manier en met behulp van digitale ontwikkelingen samenwerken met de klant, kunnen we direct ook inzetten in het project Rechteroever”, aldus Niek Joustra, Directeur Mobiliteit & Infrastructuur Zuidwest Nederland.