Voor Royal HaskoningDHV was de insteek om te onderzoeken hoe vluchtelingen een aanvulling op het medewerkersbestand kunnen zijn. Er is een grote groep vluchtelingen die in hun land van herkomst een uitstekende opleiding hebben genoten. Zij hebben noodgedwongen een tijd stilgestaan in hun carrière omdat ze bezig waren te overleven en er is misschien een taalbarrière. Maar ze zijn intelligent en hun motivatie is uitmuntend.

Potentie en diversiteit

Lotte van Boxmeer, Head of Talent Acquisition: “Voor ons is het heel interessant om met deze mensen in gesprek te komen. Daarbij kijken we verder dan een 1-op-1-match tussen het cv van de kandidaat en de functie-eisen. Wanneer we inzoomen op de potentie van mensen is er veel meer mogelijk. Het gaat ons om de persoon: wie zijn ze, wat willen ze en is iemand in staat (bij) te leren? We kijken wat er nodig is om hen inzetbaar te maken in onze organisatie.”  

Het met snijdt aan twee kanten: een goede baan voor de vluchteling en een waardevolle bijdrage aan de diversiteit van de organisatie. Lotte: “Diversiteit is belangrijk voor ons. Een diverse groep medewerkers komt tot bredere, betere oplossingen voor complexe vraagstukken. Dat is goed voor onze eigen organisatie, in alle opzichten. Dat brengen deze mensen met zich mee. We zien dat de business dit initiatief meer en meer omarmt en zeker niet alleen vanwege de krapte op de arbeidsmarkt.”

Speeddates 

In oktober tekenden Refugee Talent Hub en Royal HaskoningDHV de samenwerkingsovereenkomst en in november 2021 vonden de eerste speeddates plaats. Refugee Talent Hub selecteerde voor ons 18 kandidaten met kennis en ervaring op het gebied van engineering, design, digital en construction ,  die na een korte bedrijfspresentie in gesprek gingen met onze recruiters. 

Naar aanleiding van de gesprekken zijn 75% van de kandidaten door de recruiters onder de aandacht gebracht bij de business. Met drie van hen wordt inmiddels gekeken hoe zij bij ons in dienst kunnen komen. Wij hopen hen begin 2022 als collega’s te mogen verwelkomen. 

Voor de overige kandidaten is de ultieme match (nog) niet gevonden. Zij hebben tips gekregen hoe zij zich verder kunnen ontwikkelen om een kans te maken op de Nederlandse arbeidsmarkt. Van hen worden de gegevens bij ons in portefeuille gehouden. 
 

Vervolg 

De eerste speeddates waren een pilot. Het is de bedoeling om dit twee keer per jaar te organiseren. In de komende periode onderzoeken we met Refugee Talent Hub hoe we de samenwerking verder invulling kunnen geven, bijvoorbeeld in de vorm van een bijdrage aan een RTH-Academie, mentoring of het coachen van vrouwen ten aanzien van hun rol in de Nederlandse samenleving. 
Diversiteit is belangrijk voor ons. Een diverse groep medewerkers komt tot bredere, betere oplossingen voor complexe vraagstukken. Dat is goed voor onze eigen organisatie, in alle opzichten.

Lotte van Boxmeer, Head of Talent Acquisition